Risdalen:

Beliggenhet under Vrålstad. Plassert nær Bostrak sentrum, godt gjemt bak Roalstad. Stedet ble tidligere også kalt Kvåvåshålet.

Terkel Bjørnsen Delekaasa fra Flatdal/Seljord ble født året 1833 (jeg antar at Delekaasa er en feiltolkning av Dalskaasa). Han kom til Drangedal i 1850, giftet seg først med Maria Pedersdatter Grave (1827-1895). Om Terkel sier kirkebøkene at han ble født på plassen Juve 27. mai 1833, døpt Torkild. Jeg har likevel valgt å benytte navnetolkningene som er brukt i slektsregistre, folkeregistre m.m.

Om hans opphav i Flatdal står det å lese: ...budde på Brekke u. Kleivi. - Kasin u. Eiuvsås. - Varmedal u. Dale og Juve u. Bekkhus. På Juve er så bratt at dei måtte binde ungane.

På Bostrak var familien innom flere plasser tilknyttet sentrum. Paret fikk seks barn. Blant disse var Anne Marie, som var min oldemor (født år 1869). Regner med at dette var første bosetting i Risdalen. Folketellingen fra 1865 viser ikke treff på plassen. Nevnte familie var registrert på Rølandet/Rydland ved tellingen dette året, se under.Navn                            Familie-stilling              Sivil-stand                                  Yrke          Fødselsår                                             Fødested    
Terkil Bjørnsen                            Husfader                               g                                   Husmand med Jord                  1833                                  Silgjords Prgj.
Maria Pedersdatter                            hans Kone                               g                  1827                              Drangedals Prgj.
Peder Terkilsen                            deres Søn                            ug                  1856                              Drangedals Prgj.
Thor Bjørn Terkilsen                            deres Søn                            ug                  1858                              Drangedals Prgj.
Kittild Terkilsen                            deres Søn                            ug                  1861                              Drangedals Prgj.
Gunder Terkilsen                            deres Søn                            ug                  1864                              Drangedals Prgj.Kona til Terkel Bjørnsen døde 12. januar 1895, 68 år gammel. Han giftet seg andre gang med Gro Andrea Johnsdatter, 9. september 1897. Ekteskapet var barnløst. Samme år, 1897, giftet Terkels datter, Anne Marie (1869) seg med Peder Jonsen (1873). Ved inngåelse av ekteskap hadde disse adresse Risdalen, men de ble der ikke lenge (paret vises nederst på siden).

Under; i dag er det lite rester å finne fra hus i Risdalen. Steinrøyser, rester av jorder mm. vitner likevel om bosetting:


Aslak Terjesen (født 1855), gift med Johanne Maria Tomasdatter (født 1857), hadde også adresse Risdalen en kortere periode. De fikk sitt førstefødte barn, Anne Thomine, der året 1880. I etterkant var ekteparet innom flere plasser i nærområdet; bl.a. Halvfartsdalen og Rekvik.

Før og etter århundreskiftet 1800/1900 var sønnen til Terkel Bjørnsen (to avsnitt over) på plass i Risdalen. Han het Kittil Terkelsen (født 1861). Andre gang var han gift med Anne Karine Johnsdatter (født 1869). Paret fikk ni barn. Mange av disse født i Risdalen like før århundreskiftet. Familien flyttet senere mye "frem og tilbake" i området. Ekteparet Kittil og Anne Karine døde henholdsvis i 1948 og 1960. 

En av de andre sønnene til Maria og Terkel, Thorbjørn (født 1858), var også på plassen i voksen alder. Han giftet seg i 1885 med Karine Johannesdatter (født 1864). De bodde i Risdalen år 1885, da ble deres sønn Peder født. Paret ble ikke værende lenge på stedet.

Torbjørn, fotografert i 1926. Ble senere kalt Torbjørn Neset:


Under; Risdalen mot slutten av 1920-årene, til venstre Gunnar Terkelsen Risdalen, siste beboer på plassen. Bilde nummer to viser Gunnar, det tredje på fisketur - han var ivrig fisker. Siste bilde viser Kittil Risdalen (født 1861, omtalt over), han oppholdt seg deler av livet på plassen:


Ved folketellingen år 1900 var fremdeles Gro Andrea og Terkel (avsnitt på toppen) på stedet. Det samme gjaldt sønnen Gunder/Gunnar (bildene over), samt Marthe Helene Pedersdatter (Terkels svigermor). Hun var støttet av fattigvesenet. Neste telling, i 1910, viser at samme personer fremdeles var på plassen (under):

Navn Familie-stilling Sivil-stand Yrke Fødselsår Fødested
Terkel Bjørnsen hf g skogarb. husmd. (jordbr.) 27.06.1833 Seljord
Gro Andrea Jonsdatter hm g husstel 14.10.1865 t
Gunder Terkelsen s ug skogarbeider 02.02.1868 t
Marthe Helene Persdatter fl e Enke, underst. av fattigvæsenet 06.01.1834 t


Terkel døde 20. mai 1918 av alderdom. Svigermor Marthe Helene 30. april 1919 av et slagtilfelle.

I en periode var det to bolighus i Risdalen. Terkel, med familie, bodde på stedet fra tidlig tidspunkt - senere kom Aslak Terjesen og kona Johanne Maria. Behovet for to hus synes logisk. Sistnevnte families hus lå på andre side av Grotbekk. Omkring 1800/1900 ble dette flyttet til Knatterud.

Mellom lønn, hassel og hegg vokser hekkplanter (bilde nummer tre fra venstre). Av nyere dato blir det husket både eple- og kirsebærtrær:


Gunder (Gunnar) Terkelsen Risdalen ble siste beboer på plassen. Han var ugift og endte sine dager i januar 1943, Holte pleiehjem. Huset ble revet etter fraflytting.

Fra venstre; Anne Marie og Per (Peder Jonsen) Kleiv. Hun var født i Risdalen 1869 og søster til siste beboer. Siste bilde; gravstein til Risdalfolk:

Jeg har skrevet en artikkel om "Risdølane" i boka "Minner frå Drangedal, nummer 37.
 

 

Tilbake

 

Til startsiden