Piperodden:

Plass under Sandvik. Tidligere beskrevet som Piberodden, i dag oftest bare som Odden. Stedet er nevnt med en setning i 1924-utgaven av Drangedalssoga, side 542 - Seinare kom plassen Odden til. "Seinare" betyr etter plassene Haug og Skrelandskås, jeg antar århundreskiftet 1700/1800.

De første jeg har "observert" her het Ole Larsson Sandvik og Tyri Gunnuldsdatter Wraalstad, født 1769 og 1774. Paret fikk datteren Kari på stedet i 1805. Ole Larsson var tidligere gift med Kari Andersdatter Portil. Kommende bosettere var hennes bror med familie.

Piperodden i dag; grunnmur/kjellergrop. Siste bilde viser at skogen er i ferd med å spise opp restene av dyrket jord:   
   

Ekteparet Birthe Pedersdatter Ettestad og Tellef Andersen Portil ble begge født i siste halvdel av 1700-tallet. De bodde på ulike steder. I år 1815 var paret på Piperodden, da ble datteren Anne  født. Familien kan imidlertid ikke ha vært der lenge, for i 1822 ble Birgit født der. Hun var datter av Gunhild Gundersdatter Ettestad og Thorvild Aslaksen Dalen, født henholdsvis 1794 og 1797.

Neste par ut; Maria Jørgensdatter og Ole Aslaksen (han kom fra Sannidal i 1820). De var på Piperodden i 1827, deres sønn Aslak ble født dette året. Han døde samme dag (19. oktober). I år 1841 var nye folk på plass. Da kom Gunder til verden, foreldrene het Anstein Tellefsen Juve (født 1799) og Siri Gundersdatter (født 1805, Nissedal).

På denne plassen, som på mange andre steder i kommunen, kom svensker. Johannes Nielsson ble født i Wårvik 1830, også kona Anna Andersdatter var svensk. De var der i 1858, samme år som datteren Anne Maria ble født. Familien flyttet litt frem og tilbake i det lokale nærmiljøet.

Bjårvann; utsikt mot Sandvikheia, Teleskjær (Tillskjær) og Sandvikstranda:


Anders Nilsson het en annen svenske. Han var gift med Ingeborg Gunnulfdatter fra Bostrak. Også Anders kom fra Wårvik (trolig bror til Johannes i avsnittet over), der han ble født i 1827. Mens han var på Piperodden bodde Ingeborg Pedersdatter i Flåtlia (naboplass i sør). Ukjente omstendigheter gjorde at de to fikk en sønn høsten 1862.

Allerede året etter ble nye folk registrert, sommeren 1863 ble Niels Petter født. Han var sønn av Ole Eriksen Sollie (født 1837) og Guro Tarjesdatter (født 1839 / Nissedal). Niels Petter flyttet senere til Sannidal.

Ole Jørgensen Grave og Margit Karine Tjøstolfsdatter var andre beboere på Piperodden. De ble født i 1842 og 1838. Folketellingen året 1865 (under) viser denne familien på stedet, dette sammen med ni år gamle Kari Johannesdatter som kom fra Dampenesodden under Holte:

Navn Familie-stilling Sivil-stand Yrke Fødselsår Fødested  
Ole Jørgensen Husfader g Husmand med Jord Smed 1842 Drangedals Prgj.
Margith Tjostolfsdatter hans Kone g 1838 Drangedals Prgj.
A Helline Olsdatter deres Datter ug 1864 Drangedals Prgj.
Kari Johannesdatter ug forsørges af Fattigvæsenet 1856 Drangedals Prgj.


Under; Piperodden sett fra Bjårvann, samt oversikt mot samme vann. Siste bilder viser bærbusker som fremdeles pryder den gamle hagen: 
 
   

9. februar 1895 døde 72 år gamle Signe Nerisdatter på plassen. Ugifte Signe var trolig "på legd". I sine yngre år bodde hun på steder tilknyttet Lauvstad, Tørdal. Hun ble betegnet som "fattiglem", som dødsårsak står "Sindsyg".

Tross svensk innslag skulle norske personer bli de siste på plassen. Ved begynnelsen av 1870-årene ankom Signe Tjøstolfsdatter og Aanund Johnsen. Signe ble født år 1844, Aanund 1843. De giftet seg i 1870 og fikk syv barn. 

Folketellingen fra 1910 (under) viser tre personer på stedet, nevnte ektepar og deres yngste datter. De eldste barna hadde flyttet ut.


Navn Familie-stilling Sivil-stand Yrke Fødselsår Fødested  
Anund Jonsen hf g Husmand m j og skogarbeider 1843 KvideseidBrb
Signe Tjostolfsdatter hm g Fjøs og husstel 1844 Drangedal Brb
Asborg Anundsdatter d ug Datter (skolegang) 1887 Drangedal Brb

                                                                
Bolighuset ble husket som et ryddig og koselig sted i Signe og Aanunds tid. Gulvet i stua var av jord, med åpent ildsted i midten. En blå trekkbenk var blant inventaret.

Datter til Signe og Aanund, Gunhild Torjussen (født 1862) - med barnebarn. Bilde nummer to er tatt omtrent 1940: Aller siste som ble født på Piperodden var Karl Øya (1924-1995). Han var nest sist i barneflokken til Kari Tomine Tomasdatter Storemyr (født 1892) og Tomas Saamundsen Øya (født 1887). Familien flyttet videre til Moen og  Rød, begge plasser under Tørnes. Familiens opphold på stedet må ha vært kortvarig, allerede i 1926 hadde de adresse Moen. Husene på Piperodden falt sammen på 1960-tallet.

Sistemann født på plassen:
 

 
Bildet til venstre viser familien til Anne Odden (født 1875) og Knut Aakre (født 1860). Hun var datter av Signe og Aanund, han tidligere gift med Anne Marine (Øygardsdalen). Familien reiste til Amerika. Vi ser paret sammen med barn - og samme barn i voksen alder; fra venstre Martin, Nora, Elmer, Norman, Clara, Artur, Anna og Carl. Siste bilde viser farmen deres:  

 

Røsvollen:

Slekstregister og kirkebøker for Drangedal beskriver flere barn som skal ha blitt født på Røsvollen (sted litt nord for Piperodden). Kjentfolk tror imidlertid ikke dette har vært eget bosted, men at Piperodden og Røsvollen må ha vært to betegnelser på samme plass. Ikke vet jeg! Men om vi detaljleser avsnittene om Piperodden, for så å sammenligne med avsnittene under, er det lett å konkludere med to ulike plasser. Dette fordi flere familier må ha vært i området på samme tidspunkt. Uansett; her følger en oversikt over de som hevdes å ha bodd på Røsvollen.

Året 1842 ble Knud født på plassen. Han var sønn av Inger Jørgensdatter (født 1811) og Ole Drengsen (født 1803, Tremyr). Familien flyttet rundt på ulike steder; Moen under Henneseid og Rønningen under Tørdal. I etterkant av sitt opphold på Røsvollen reiste de til Sannidal. Paret fikk syv barn, alle levde imidlertid ikke opp.


Neste beboere var Liv Evensdatter Aakre og Gunder Halvorsen Kaasene (født 1825 og 1827). Gunder var skredder av yrke. De fikk sønnen John på plassen høsten 1855. Ekteparet hadde til sammen fem barn. Også denne familien flyttet videre til Sannidal. I manntallet fra 1875 var de bosatt på Lone, Sannidal.

Våren 1857 ble enda et barn født på Røsvollen. Denne gangen var det John. Hans foreldre het Anne Karine Olsdatter (født 1835) og John Johnsen Vøllestad (født 1833). De fikk til sammen tre barn. Familien var også innom Fjellet under Ettestad før ferden endte i Amerika.

Utsikt mot området kalt Røsvollen, sett fra Granåsen og fra Bjårvann. Siste bilde viser Sandvikheia i bakgrunn:
  

 

Tilbake

Til startsiden