Odden:

Under; Halvor (også omtalt som Havva) ble født året 1905. Han giftet seg med Astrid Elise Jørgensdatter Bø (født 1903). Disse representerte siste familie på Odden. De flyttet videre til Storbukås. Bilde nummer to viser huset de flyttet til, samt deres gravsted på Tørdal kirkegård:
  

Dette var en plass under Vrålstad, beliggenhet nær Rekvik. Den eldste registreringen jeg fant var folketellingen fra året 1782. Det passer bra med Drangedalssoga (fra 1924) som antyder at plassen dukket opp mot slutten av 1700-tallet. I nevnte folkeregistrering står Aslach Torjusøn oppført som Løsgiænger. Holder til paa Odden. Han var da 26 år gammel. Løsgjenger eller ei, samme år giftet han seg med Asborg Andersdatter Portil, hun født 1753. Paret bodde i alle fall der til 1792. Samme ektepar, pluss tre sønner, er å finne på Bastnes ved folketellingen i 1801.

Året 1792 døde 85 år gamle Asbjørn Olsen Portil på Odden. Asbjørn bodde på Portil (motsatt side av Bjårvann) mesteparten av sitt liv, men ble født 1707 i Risvik (nedlagt plass nær Røsvik). Enkemannen flyttet fra Portil til Odden på sin siste levetid. Poenget var trolig for å få pleie av barnebarnet (avsnittet over, Asborg Andersdatter Portil).

Andre personer jeg fant på plassen var Isak Halvorsen (født 1740). Han giftet seg, for andre gang, med Bergith Ellefsdatter året 1795. I 1796 fikk de sønnen Halvor der, men det ser ikke ut til at han ble så veldig gammel.

Folketellingen år 1801 viser at personene over fremdeles var på plassen:  
 
 
             
  Isaach Halvorsen Mand 62 I første ægteskab  Huusmd med lidet jord  
  Birgith Ellefsdatter Hds kone 49 I første ægteskab  

Odden 2012. Bildene til høyre viser tidligere dyrket mark:


I år 1816 kom Portil-folk til Odden for andre gang. Hallingdølen Nils Olson Sougsjord er kjent fra flere steder på østsiden av Bjårvann (Portil, Haugeto, Fjellet). Han var gift med Groe Andersdatter Portil, nevnte år fikk de datteren Sigri på plassen. Nils ble født år 1770, Groe 1781.

I følge kirkebøkene døde 53 år gamle Halvor Halvorsen på Odden i oktober 1836. Hvor lenge han hadde bodd der, eller familieforhold fovøvrig, vet jeg lite om.

Olaf het en gutt som så dagens lys på Odden i 1855. Foreldrene var Anne Olsdatter og Amund Amundsen fra Seljord. Det er vanskelig å vite hvor lenge disse (som hadde flere barn) hadde tilhold der. I etterkant flyttet de til naboplassen Kaasa.


I 1865 viser folketellingen følgende navn; Den opprinnelige nissedølen Lars Amundsen var enkemann og bodde der bl.a. med sin ugifte datter. Datteren Marthe giftet seg ni år senere:

Navn Familie-stilling Sivil-stand Yrke Fødselsår Fødested
Laers Amundsen Husfader e Husmand med Jord 1787 Nissedals Prgj.
Marthe Laersdatter hans Datter ug bestyrer Faderens Husholdning 1833 Drangedals Prgj.
Else Ellefsdatter Inderst ug Arbeiderske 1815 Drangedals Prgj.
Anne M. Olsdatter hendes uægte Datter ug 1853 Drangedals Prgj.

Utsikt fra Oddeknatten, Støyl og Bjårvann:


Siste familie på plassen var Else Maria Olsdatter Bakkane og Halvor Odden. Else Maria ble født året 1866, Halvor 1873. De giftet seg i 1894, og var innom flere steder i nærområdet - Borgodden og Støyl (avbildet over) for å liste opp et par. Halvor var prambygger av yrke. Han døde år 1966, kona i 1944. Som enkemann ble han boende på plassen sammen med eldste sønn Halvor (Havva, på toppen av siden) og hans familie.

Under; Halvor H. Odden med kone, prammer han bygde og barnebarnet Harry Odden:


Plassen ble fraflyttet på begynnelsen av 1950-tallet.


TilbakeTil startsiden