Huset til Marie Borgodden:

Det er ingen synlige rester etter huset i dag, men det lå 800 meter sør for bensinstasjonen på Bostrak.

Ikke enkelt å få følelsen av at det på bildet under (til venstre) stod et lite hus. I dag ser vi asfalt og veigrøfter der det tidligere var husrom for to personer. Huset ble bygd på 1930-tallet, et kommunalt dugnadsprosjekt. Marie og onkelen Nils Borgodden flyttet inn. De kom dit fra Tykesnes, 300 meter sør langs Riksvei 38 (bildet under til høyre):

Nils og Jon Bjørn Borgodden var to av flere søsken. De etterlot seg et begrenset antall etterkommere. Nils var ugift, men Jon Bjørn fikk fem barn. Imidltertid reproduserte ingen av disse seg, noen døde som små. Jon Bjørn (oftest bare omtalt som Jon) var gift med Anne Christine Tjøstolfsdatter. Han ble født på Bastnes i 1866. Hun nær Voje, samme år. Sammen fikk de barna:

Marie                             (født 1890 på Neset under Bostrak. Døde i 1979)
Halvor                           (født 1891 i Røsvik. Døde i Øygardsdalen 1895, bare fire år gammel)
Tjøstolf                         (født 1894 i Røsvik. Døde i Øygardsdalen samme år)
Gunhild Helene            (født 1895 i Øygardsdalen. Døde i Borgodden 4. april 1912, diagnose; "epileptisk sykdom")
Halvor                           (født 1896 på Tangen under Oseid. Døde i 1981)

Familien var innom flere steder på østsiden av Bjårvann; Røsvik (den gang omtalt som Risvik), Øygardsdalen og Tangen/Nepekåstangen under Oseid. Kona til Jon døde på sistnevnte plass i 1898).

Tidligere bosted; Bastnes, Røsvik/Risvik, Øygardsdalen og Tangen/Nepekåstangen: 

Etternavnet hadde familien fra sitt opphold på Borgodden. Folketellingene fra både 1900 og 1910 viser at de var bosatt der. Under sees oversikten fra 1910: 

Navn Familie-stilling Sivil-stand Yrke Fødselsår Fødested  
Nils Halvorsen hf ug skogarbeider 10.04.1870 t
Jon Halvorsen hf e skogarbeider 23.11.1866 t
Marie Jonsdatter d ug husstel 23.03.1890 t
Gonhild Jonsdatter d ug datter 07.05.1895 t
Gonhild Jonsdatter fl e enke, understøttet av fattigvæsenet. 1828 t

Gunhild Jonsdatter (1828-1915) over, var mor til Borgodden-brødrene. Sammen med ektemannen Halvor Thorbjørnsen Brujordet (født 1829, Brujordet/Austad) bodde hun flere steder på motsatt side av Bjårvann - Dalane, Bastnes og Portil.

Under: Nils (bildet ble tatt da han var 40 år), Marie, Jon og hans siste bolig; Rydland:

Marie og onkel Nils ble værende i huset så lenge de levde. Nils døde år 1950, Marie 1979 og Jon i 1961. Jons sønn Halvor jobbet og bodde på Holte pleiehjem. Han døde i 1981.

Under: Bjørnejakt, Nils nummer to; Jon nummer tre - de andre var fra Ettestad. Tørdal kirkegård, gravstøttene til flere av de omtalte personer:


Det lille huset i veikanten ble revet på 1990-tallet.

Tilbake

Til startsiden