Kvernkåsa:

Denne plassen tilhørte Sandvik. I retning nord er beliggenheten omtrent en kilometer fra hovedgården, høyre side av Riksvei 38. Nærmeste nabo er Kvernkåstjernet, alt plassert i skyggen av Sandvikheia.Følgende familie var siste beboere på stedet; ungkarer og halvbrødre Olav og Halvor (omtalt som "Halla") Bastnes. Olav døde mens han trente til jakt, Halvor endte på Smiekra. Under vises gravstøtten på Tørdal kirkegård, Olav og Halvor:


I eldre tid ble flere skrivemåter benyttet; Kværnkås, Kvennkåsa, Qvernekaasen og Qværkaas var aktuelle. Jeg vet ikke hva som er korrekt, velger derfor å bruke den staveformen som er mest naturlig i vår tid - Kvernkåsa. Under benyttes likevel de etternavnsformer som har dukket opp ved de forskjellige personene.

Første beboere jeg fant var svensker. Agnetha Persdatter og Johannes Olsen kom begge fra Sillerud i nabolandet, født henholdsvis 1833 og 1821. Det ser ut til at de ankom Drangedal i 1856. De giftet seg året etter. Paret bodde på flere steder i området, bl.a. Halvfartsdalen, men hadde tilhold i Kvernkåsa fra begynnelsen av 1860-årene til slutten av dette tiår. Ved folketellingen i 1865 var ekteparet oppført på plassen. De hadde da tre barn.
Ved tellingen 1865 (referert under) ble "Qværnekaasen" benyttet som stedsnavn, muligens en svensk oversettelse. Johannes Olsen var hjulmaker av yrke.

Navn Familie-stilling Sivil-stand Yrke Fødselsår Fødested  
Johannes Olsen Husfader g Husmand med Jord, Hjulmager 1821 Sverige
Agnethe Pedersdatter hans Kone g 1832 Sverige
Ole Johannesen deres Søn ug 1858 Drangedals Prgj.
Maria Johannesdatter deres Datter ug 1861 Drangedals Prgj.
Karine Johannesdatter deres Datter ug 1864 Drangedals Prgj.

Johannes er omtalt i boka "Minner frå Drangedal", bok nummer to fra 1979. På sidene 77 og 78 er han beskrevet som Johannes Neset. Svensken døde av alderdom høsten 1910.

Dagens hus og utsikten mot vest; Sandvikheia og Kvernkåstjernet: 

Neste beboere må ha kommet omkring år 1867-68, ekteparet Maria Gurine Eilertsdatter og Terje Johnsen. I 1869 ble deres sønn Eilert Aasilius født på plassen.

Johanne Andersdatter (født 1834) og Anders Danielsen (født 1827) kom også fra Sverige. De bodde der omkring 1873 til 1876. Paret hadde også opphold på andre plasser i nabolaget. Stedet ble i denne periode omtalt som Qværkaas.

Gammel bro i nær tilknytning til bolighuset:

  
I 1900 hadde nye folk ankommet Kvernkåsa, den gang beskrevet som Kværnkaasa. Ved folketellingen dette året var Anne Karine Olavsdatter og Halvor Halvorsen registrert. De hadde døtrene Anne Oline (født 1882), Gunhild Helene (født 1886) og Andrea (født 1889):

Navn Familie-stilling Sivil-stand Yrke Fødselsår Fødested  
Halvor Halvorsen hf g Husmand m j og skogarbeider 1855 Drangedal Brb
Karine Olavsdatter hm g Fjøs og husstel 1854 Drangedal Brb
Gunhild Halvorsdatter d ug Datter (skolegang) 1886 Drangedal Brb
Andrea Halvorsdatter d ug Datter 1889 Drangedal Brb

Husfar over, Halvor, var fra Fjågesund/Kviteseid, men ankom Tørdal i håp om å finne arbeid. Der fant han virke som skogsarbeider.


Halvor giftet seg år 1881 med Anne Karine Olsdatter Rogndalen. Familien hennes kom fra Lunde.

Under vises resultatet fra folketellingen i 1910. Bare foreldrene bodde på det som denne gang skrives Kvernkaasa:

Navn Familie-stilling Sivil-stand Yrke Fødselsår Fødested  
Halvor Halvorsen hf g skogarb. husmd. (jordbr.) 1855 Kviteseid
Karine Olsdatter hm g husstel, kreaturstel 1857 t

Nok ett par dukket opp; 3. juni 1911 giftet John Martinuis Thorsen seg med Agnethe Thorbjørnsdatter Neset. Paret bodde på stedet, trolig sammen med ekteparet ovenfor - som nå var alene etter at barna hadde "forlatt redet". Agnethe og John Martinius fikk etterkommerne Torvald Andreas (født 1911) og Olav (født 1913). Olav var samme person som omtales i første avsnitt.  Torvald ble i etterkant bedre kjent som Torvald Bastnes.

Da Agnethe døde, i 1917, giftet John Martinius seg igjen med datteren til de andre beboere på stedet - Gunhild Helene Halvorsdatter. Begge ekteskapene til John Martinius ble inngått 3. juni, dog med forskjellig årstall. Barn i siste ekteskap var Halvor (født 1917) og Agna Kristine (født 1919). Halvor omtales i første avsnitt.


Tilbake

Til startsiden