Knatterudstua:

Knatterudstua ble det kalt, huset som stod der busk og kratt vokser i dag. Plassert litt nord for butikkene, høyre side av hovedveien.

Huset fikk sitt navn grunnet Ole Olsen Knatterud. Opprinnelig var han fra Sel/Gudbrandsdalen i Oppland fylke, men kom til Drangedal som ganske ung. Ole ble født 4. september 1854. Trolig er datoen på gravstøtten, nederst på siden, feil - dette i følge en lokal slektsforsker. Han var sønn av Ingeborg Brekken-Eie og Ole Hvams-Eie. Her i Drangedal giftet Ole seg med Gunhild Helene Johnsdatter Haugen. Hun datter til "John dreier" som er omtalt på andre plasser i området.

 


Gunhild Helene ble født i 1859. Paret giftet seg året 1882, fikk 10 barn. Familien flyttet litt rundt på Bostrak før de etablerte seg i Knatterudstua, ved århundreskiftet 1800/1900. "Stua", eller huset som er vanligere betegnelse i dag, ble flyttet dit fra plassen Risdalen. I Risdalen var det to hus, men huset på venstre side av Grotbekk skulle bli Knatterudfamiliens bolig. Knatterudstua ble beskrevet som et lite, grått hus med to rom - flistak og gråsteinspipe (Ole var kjent som flink gråsteinarbeider).

Ole, som ung og gammel. Siste bilder viser utsikt med Oddeknatten:I år 1900 var familien bosatt på Rekvik, den gang beskrevet som "Rækevig":


Navn                         Familie-stilling                      Sivil-stand                                               Yrke           Fødselsår                                 Fødested  
Ole O. Knatterud                         hf                      g                                               Husmand, Veivogter, Murer           1856                                 Vaage Krs
Gunhild Jonsdatter                         hm                      g                                               Husmandskone           1859                                 Drangedal Brb
Bertine Olsdatter                         d                      ug                                               Hjemmeværende           1885                                 Drangedal Brb
Jon Olsen                         s                      ug           1889                                 Drangedal Brb
Randine Olsdatter                         d                      ug           1891                                 Drangedal Brb
Sofie Olsdatter                         d                      ug           1894                                 Drangedal Brb
Ivar Olsen                         s                      ug           1896                                 Drangedal Brb
Olavus Olsen                         s                      ug           1898                                 Drangedal Brb

Gunhild Helene og Ole på sine eldre dager. Rester etter husets grunnmur, samt utsikt mot bedehuset (Rønnomnibben i bakgrunn):

Folketellingen året 1910 viser følgende personer bosatt i Knatterudstua (omtalt som Knatterud):

Navn Familie-stilling Sivil-stand Yrke Fødselsår Fødested  
Olav Olsen Knatterud hf g husmd. (jordbr.) veiarb. skogarb. 04.08.1855 Gudbrandsdalen
Gonhild Jonsdatter hm g husstel, kreaturstel 08.03.1859 t
Jon Olsen s ug veiarb. skogarb. 10.05.1889 t
Anna Olsdatter d ug syning og vask 20.10.1882 t
Olavus Olsen s ug søn 03.09.1898 t
Gunda Olsdatter d ug datter 03.12.1890 t
Johanne Jonsdatter d ug datter 16.05.1908 t


I hagen hadde familien en "eise" mot fjellet i sør. Denne er omtalt i boka "Minner frå Drangedal", nummer ni fra 1986. Der blir Gunhild kalt "bestemor Eisa" av et barnebarn.
Gunhild døde i 1943, Ole to år senere. De ble henholdsvis 84 og 90 år gamle. Huset ble brent ned kort tid senere.

Tørdal kirkegård, fødselsdatoen til Ole er trolig feil. Dette ifølge Gunvor Tofte, lokal slektsforsker fra hans opprinnelige hjemkommune. Det skal være 4. september 1854:
Tilbake
 

Til startsiden