Kaasa/Kåsa:

Plass under Vrålstad, beliggenhet mellom Rundkås og Roalstad. Stedet henger sammen med Rydland, tidligere eid av Jørgen Vrålstad (som hadde butikken A. Øvrebø). I dag ligger rester av plassen isolert mellom jorder og skog. Tidligere var det veiforbindelse fra Roalstad. Veien gikk like ved det nyeste huset, langs jordkanten til Kåsa.

Første familie jeg fant her var følgende (under). De er notert på plassen Kaasene, antar det må være plassen som nå kalles Kåsa - men jeg tar forbehold.

Folketellingen 1865:

Navn Familie-stilling Sivil-stand Yrke Fødselsår Fødested
 
Amund Amundsen Husfader g Husmand med Jord 1812 Silgjords Prgj.
Margith Bjørnsdatter hans Kone g 1840 Silgjords Prgj.
Anne Amundsdatter deres Datter ug 1864 Drangedals Prgj.


Familien, som hadde sitt opphav fra Seljord, var innom ulike steder. Blant annet er naboplassen Odden nevnt i 1855. Amund var gift to ganger, Margith Bjørnsdatter (over) var kone nummer to. Ikke enkelt å fastslå hvor lenge familien bodde på plassen. Trolig en periode fra 1858.

Det er bare grunnmur igjen av boplassen i dag (bildene under). Huset, som er anslått til omtrent 16 kvadrat, ble flyttet til Moland under Aase med hest og høyvogn. Dette like etter andre verdenskrig.

Under; Kaasa pr. idag. Bildet til høyre viser oversikt mot Kaasa pr. 2012, Roalstad og Vrålstadheia i bakgrunn:


Året 1882 giftet Gunhild Helene Johnsdatter (født 1859) og Ole Olsen seg. Han ble født 1854, benyttet senere etternavnet Knatterud. Som gifte oppgav de adressen Kaasen,  jeg tror dette må være samme sted. I etterkant ble familien stor. De bodde på en rekke steder i nær radius.

Ekteparet på sine eldre dager. De bodde da i "Knatterudstua":


Marie Johannesdatter Neset (født 1861) og Tov Jonsen (født 1858 i Mo/Telemark) het et annet par. Disse flyttet også litt rundt, fikk seks barn. År 1889 kom datteren Agnete på det de oppgav som Kaasa u/Vrålstad. Foreldre, pluss tre barn, ble innlagt for et opphold på Holte pleiehjem i 1896.

Tomas Anundsen kom fra Bråtane under Voje. Han ble født i 1837 og giftet seg år 1857 med Marthe Knudsdatter Oseid (født 1828). Som nygifte hadde paret tilhold på Lille-Oseid, senere bodde de på ulike steder i kommunen.

Det er noe usikkert når disse flyttet til Kåsa, men familien kom til Bostrak mot slutten av 1860-tallet. I 1865 oppholdt familien seg på Sønderkil under Voje. Det viser resultatet av folketellingen fra dette år (under):

Navn Familie-stilling Sivil-stand Yrke Fødselsår Fødested
Thomas Anundsen Husfader, Inderst g Arbeidskarl 1837 Drangedals Prgj.
Marte Knudsdatter hans Kone g 1829 Drangedals Prgj.
Ole Thomassen deres Søn ug 1860 Drangedals Prgj.
J. Marie Thomasdatter deres Datter ug 1857 Drangedals Prgj.
M Karine Thomasdatter deres Datter ug 1865 Drangedals Prgj.Marthe og Tomas fikk fem barn. Flere av etterkommerne hadde også opphold på plassen som voksne. Blant annet sønnene Knut (senere bosatt på Storbukås) og Ole (senere Rundkås). Knut bodde i Kåsa da han, år 1894, giftet seg med Karen Gurine Gunleiksdatter. Disse ble født henholdsvis 1868 og 1872. Det kan se ut til at de var der et par år.

Ved folketellingen år 1900 (under) hadde fire personer adresse på plassen. Ekteparets barn var utflyttet, men skomaker Knut Jørgensen og skomakerdreng Elef Tygesen hadde flyttet inn:

Navn Familie-stilling Sivil-stand Yrke Fødselsår Fødested  
Tomas Anundsen hf g Husmand m j, Dagarbeider 1837 Drangedal Brb
Marte Knutsdatter hm g 1828 Drangedal Brb
Knut Jørgensen hf ug Inerst og Skomager 1872 Drangedal Brb
Elef Tygesen tj ug Skomagerdreng 1883 Drangedal BrbI boka "Minner frå Drangedal", nummer 23, er mange fortellinger om Tomas referert i artikkelen "Med Knut til Fiskvann". Der omtalt som Tåmås Kåsa.

Like etter århundreskiftet (1800-1900) ankom flere beboere Kåsa. Marthe og Tomas' barnebarn Marthe Tomine Olsdatter Rundkås giftet seg med Thor Johnsen fra Bastnes i 1904. Etter et kort opphold på motsatt side av Bjårvann, endte ekteparet opp på plassen.

Under; Tomas, barnebarnet Marthe Tomine og hennes ektemann Thor Johnsen Bastnes. Siste bilde viser parets barn, flere født/oppvokst i Kåsa
:


Ved folketellingen ti år senere (1910), var det syv mennesker på plassen. Marthe Tomine og Thor hadde fått tre barn. Samtidig bodde hennes besteforeldre der fremdeles.

Navn Familie-stilling Sivil-stand Yrke Fødselsår Fødested
Tommas Anundsen hf g vedhugger 20.05.1837 t
Marte Knutsdatter hm g husstel 1828 t
Tor Jonsen hf g skogarb. husmd. (jordbr.) 1874 t
Tomine Olsdatter hm g husstel, kreaturstel 03.07.1884 t
Jon Torsen s ug søn 30.05.1905 t
Olav Torsen s ug søn 11.02.1908 t
Arne Torsen s ug søn 23.02.1910 t


 


Det lille huset ble utvilsom fullt. I etterkant av at Tomas var blitt enkemann (27. april 1912), flyttet han til et rom i uthuset. Der oppholdt han seg både sommer og vinter. Det er ukjent når han selv døde. Marthe Tomine og Thor bodde i Kåsa til noe etter 1914. Han døde i 1927, hun 1953.  

Mot slutten av Kåsas "levetid" bodde ekteparet Anne Olette Halvorsdatter (1904-1980) og Knut Aslaksen Rekvik (1898 - 1961) der. Aller siste beboere var Elise Marie Eriksdatter Myhra og Halvdan Severin Halvorsen Furuheim. Han fra Lunde i Telemark. De ble født år 1900 og 1897. Paret fikk seks barn. Av yrke var Halvdan anleggsarbeider og smed.

Siste beboere, Drangedal kirkegård:Tilbake

 

Til startsiden