Haugssaga:

I dag er det lite som tilsier at det tidligere var et sagbruk sør i vassdraget, men det gjengrodde området skjuler likevel en historie. Egentlig tilhører ikke dette området østsiden av Bjårvann, men
jeg har likevel valgt å omtale sagbruket i denne sammenheng.

Johannes Nygaard, med familie, flyttet til Tørdal i 1928. Først ble sagbruket oppført der, men prosjektet endte ved Haug i 1930-årene.

Johannes ledet driften som hadde opptil 12 ansatte. Etter 1945 var planen å flytte saga lengre nord, tilknyttet Ettestadveien. Planene ble imidlertid ikke gjennomført. Nygaard flyttet til Heddal året 1948. Saga skulle, ett planen, følge etter til Heddal. Prosjektet ble ikke realisert. Resultatet var at sagbruket ble stående å forfalle.

I 1950-årene ønsket kommunen å kjøpe Haugsaga til anvendelse av nytt pleiehjem på Holte. Lite skjedde også på den fronten, og historien ble avsluttet.

Johannes Nygaard:Under; Utsikt mot Kjerrgardshølen, helt sør i Bjårvann:
 

 

Tilbake

Tilbake til startsiden