Lillebukås/Haugen:

Beliggenhet langs Riksvei 38. Like nord for Storbukås, høyre side.

John Johnsen Haugen (kallenavn "Dreier") ble født på Maureli/Solli (Tørdal) i 1830. Han giftet seg med Anne Olsdatter i 1859. Også hun født i 1830, på Dalen under Aase. Sammen fikk de barna: Gunhild Helene (1859), Ingeborg Maria (1860), Ingeborg (1862) og Gunder (1866).

Ved folketellingen året 1865 er den beskrevne familie registrert på plassen Lillebukaasen. I dag benyttes navnet Haugen:

Navn Familie-stilling Sivil-stand Yrke Fødselsår Fødested  
John Johnsen Husfader g Husmand med Jord Dreier 1833 Drangedals Prgj.
Anne Olsdatter hans Kone g 1830 Drangedals Prgj.
Gunhil H Johnsdatter deres Datter ug 1859 Drangedals Prgj.
Ingebor Johnsdatter deres Datter ug 1862 Drangedals Prgj.

 


 

Under: Lillebukås/Haugen, også kalt "Dreierstua" - Dreiersvingen (oppkalt etter John, fotografert fra sør). Siste bilde viser stedet pr. dags dato:


Gunhild Helene Johnsdatter (nevnt i folketellingen over) ble gift med Ole Olsen Knatterud (født 1855). Paret fikk barn nummer fem, sønnen John, på Haugen året 1889. Familien kan imidlertid ikke ha vært der lenge, kort tid senere var de bosatt i Saga.

Under; Gunhild og Ole på sine eldre dager:


Gunnar Johnsen (1866-1954), sønn av "dreieren", giftet seg med Gunhild Pedersen Kaasa/Gautefall (1868-1958). Paret fikk ti barn. De bodde på Haugen første del av 1900-tallet. Senere endte familien opp i Sauherad, men kom ofte på sommerturer til Bostrak. Lokalt ble Gunnar kalt "fiskeren", grunnet sin interesse for snøre og krok.

Fra folketellingen i 1910 kan vi lese at Gunhild og Gunnar var på Haugen med fem av sine barn. I tillegg var Gunnars mor, Anne, der. "Dreieren" var død, hun var enke. John "Dreier" døde 8. august 1897, 66 år gammel - diagonse "hjernebetendelse". Kona Anne døde i 1913, 83 år. 


Gunder Jonsen                              hf                                              g                                        skogarb. husmd. (jordbr.)                                     28.12.1866                       t
Gunhild Persdatter                             hm                                              g                                        husstel, kreaturstel                                       11.08.1868                       t
Jon Gundersen                                s                                            ug                                        skogarb.                                       19.01.1893                       t
Olette Gundersdatter                                d                                            ug                                        datter                                       28.03.1900                       t
Per Gundersen                                s                                            ug                                        søn                                       17.07.1903                       t
Knut Gundersen                                s                                            ug                                        søn                                       16.12.1905                       t
Olav Gundersen                                s                                            ug                                        søn                                       22.03.1908                       t
Anne Olsdatter                               fl                                              e                                        Enke, underst. av fattigvæsenet.                                                 1830                       t


I 1932 var Marthe og Olavus Knatterud (begge født 1898), samt fem barn, på plassen. Denne sommeren ble Olavus operert på sykehus, men døde 17. juli. Samtidig som han døde, stoppet veggklokka hjemme i stua på Haugen. Hendelsen gjorde kona Marthe skremt. Hun ville ikke bo der mer. Dermed flyttet resten av familien over veien til Rydland, der de var mens ny bopel ble bygd på dugnad. De bodde også på sløydsalen på skolen. Det nye bolighuset fikk navnet "Martesvingen", oppkalt etter Marthe og svingen i veien. Samme veistrekning het tidligere "Storbukåssvingen". Marthe døde i 1976.

Under; gravsteinen til Marthe og Olavus (Tørdal kirkegård), Rydland og huset i "Martesvingen" - gammel og ny dato:


 

Andre navn tilknyttet stedet var Karen Aksine Monika Aleksanderdatter Bergmann og Ole Magnus Oliversen Olsen, til daglig omtalt som Monika og Magnus Olsen. Monika ble født i 1898, Magnus 1896. De fikk elleve barn, men bare to ble boende hjemme. Ekteparet oppholdt seg på flere stedet i kommunen. Det er noe usikkert hvor lenge de bodde på Haugen. Familien flyttet videre til Kragerø. Både Monika og Magnus døde i 1973.

Monika og Magnus Olsen: 

Tilbake

Til startsiden