Lillehaug:

Gammel boplass under Sandvik. Plassert omtrent en kilometer nord for Haugsbrua, høyre side av Riksvei 38. I Drangedalssoga (1924-utgaven) kan vi lese at plassen ble etablert omkring år 1660. Dette av "Olav Spelemann", en person som tydeligvis har gjort seg musikalsk bemerket.

Under Sandvik lå også plassen Skrelandskås. På 1700-tallet var begge plassene operative, det tyder på noe flytteaktivitet mellom disse. Første beboer jeg fant var Torjær Olson Haug (1629-1699). Han fikk sønnen Toleff på plassen år 1674. Om Torjær Olson Haug var sønn av grunnlegger "Olav Spelemann" vites ikke, men det kan passe med årstall og mellomnavn (personlig spekulasjon).

Deretter dukket ekteparet Ole Anderson Upsal og Helge Elevsdatter opp. Det ser ut til at de bodde der på sine eldre dager. Han døde år 1753, hun i 1766.

Her er hva vi ser av husrester i dag, fjøset skal ha stått litt bak (sett fra hovedveien): 


Andre navn tilknyttet plassen er Halvor Haug, som bodde der i 1740. Han ble far til tre barn, ett av disse var dødfødt. Så kom Ole Jensen Haug (1715-1748, trolig fra Upsal). Han var gift med Amborg Christensdatter (1716-1784). Paret fikk fire barn.

Etter dette kommer et opphold i registrert bosetting. Dette kan ha flere årsaker; plassen var midlertidig fraflyttet - eventuelle bosettere var gamle, barnløse m.m.

På midten av 1800-tallet var familien Halvor Gundersen Dalen og Anne Kristine Jensdatter (fra Nome/Telemark) på Lillehaug. De ble født henholdsvis 1808 og 1817. Paret bodde på ulike steder, de fikk datteren Inger på plassen i 1851. Hun døde samme år, men de fikk flere barn der - senest Anne Tolvine i 1860 (se oversikten under).Folketellingen fra 1865 viser følgende personer bosatt på plassen (fødselsårene til foreldrene stemmer imidlertid ikke med kirkebøkene): 

Navn Familie-stilling Sivil-stand Yrke Fødselsår Fødested  
Halvor Gundersen Husfader g Husmand med Jord 1806 Drangedals Prgj.
Anne K. Jensdatter hans Kone g 1816 Holdens Prgj.
Gunder Halvorsen deres Søn ug Skrædder og hjælper Faderen 1839 Drangedals Prgj.
Inger K. Halvorsdatter deres Datter ug 1853 Drangedals Prgj.
Marthe J. Halvorsdatter deres Datter ug 1855 Drangedals Prgj.
Anne Tolvine Halvorsdatter deres Datter ug 1860 Drangedals Prgj.

Ikke vanskelig å se at det har vært dyrket jord på Lillehaug; både gress, geitrams og bringebærkratt vokser villig:                                                                Thor Haraldsen Skilbred (født 1852) og Marthe Jensine (født 1855) fikk kun ett barn. Det var Hans Petter som kom til verden på plassen år 1876. Moren, Marthe Jensine, ble selv født på samme sted (avsnittet over bildene).

Ved folketellingen fra 1900 (under) finner vi Agnethe Steinarsdatter Vrålstad (født 1844) og Gunder Ellefsen (1849). Familien bodde der fra slutten av 1870-tallet, til noe etter 1900. Etter det gikk ferden videre til Pilbukta.

Navn Familie-stilling Sivil-stand Yrke Fødselsår Fødested  
Gunder Elefsen hf g Skogarbeider 1849 Lunde. Telemark Brb
Agnete Stenersdatter hm g Husmandskone (hus og fjøsstel) 1844 Drangedal Brb
Knut Elefsen s ug Skogarbeider 1879 Drangedal Brb
Gurine Gundersdatter d ug Syerske (skreddersøm) 1881 Drangedal Brb
Kersti Gundersdatter d ug Barnepige 1885 Drangedal Brb
Anna Andersdatter Søsterdatter ug Søsterdatter 1896 Solum Brb


I 1910 var følgende familie registrert på stedet:

Navn Familie-stilling Sivil-stand Yrke Fødselsår Fødested  
Olav Anundsen hf g husmand og skogarbeider 23.05.1849 Laurdal
Anne Jørgine Olsdatter hm g hus og fjøsstel 10.02.1850 t
Marie Olsdatter d ug hus og fjøsstel 04.02.1884 t
Markus Olsen s ug veiarbeider 08.08.1881 t


Olav Anundsen Flekstveit (over) kom opprinnelig fra Lårdal, Anne Jørgine fra Skrelandskås. Familien kom flyttende fra naboplassen Skrelandskås. Ekteparet hadde seks barn, men bare to av disse bodde hjemme under folketellingen over. 1912 flyttet sønn til paret over, pluss familie, til Lillehaug for å ta seg av sin syke far/svigerfar. Disse kom da fra Flåtlia; Ole Olsen (vanligvis omtalt som Olav Skreland) og Kari Knutsdatter (født 1880-1884). Familien ble trolig ikke lenge på plassen.

I etterkant skal Åsta Lisland (født 1921) og Ragnvald Røsvik (født 1911) ha vært der for en kortere periode. Også Ragnvalds foreldre, Else og Olav Røsvik, var innom på snarvisit.

Bodde i Lillehaug en kort periode; Ragnvald Røsvik, Ole Olsen Skreland og Kari Helene Knutsdatter:


Aller siste beboere var familien Furuheim. De kom dit fra Dalen - Breili/Jysereid like etter 1945. Elise Marie Eriksdatter Myhra og Severin Halvorsen Furuheim (fra Lunde) ble født år 1900 og 1897. Halvdan hadde yrkene anleggsarbeider og smed.


Bolighuset ble benyttet som danselokale etter andre verdenskrig. Det lille og tømrede huset ble, tidlig på 1960-tallet, kjøpt av Per Halsen (lengre opp langs Bjårvann). Selve tomta ble eid av Thomas, ofte omtalt som Tommy, Grøgård (født 1923) fra Sandvik. Han var bror til tidligere eier Bernt Andreas. Tommy hadde planer om å bygge hytte på plassen, men dette ble aldri realisert.Tilbake

Til startsiden