Flåtlia:

Plass under Tørnes. Helt i sørenden av Bjårvann.

Første jeg "traff" her var Anders Johnsen Løyte (født 1823) og Ingeborg Gundersdatter Dampnes (født 1824). De fikk datteren Kari på plassen i 1851. Året etter flyttet familien til Sannidal.

Andre bosettere var enken etter Peder Thygesen, Maria Knudsdatter, med to barn og ett barnebarn (oversikten under). Familien bodde også på flere naboplasser, bl.a. Halvfartsdalen. I folketellingen under nevnes Nils Andreas (født 1862). Gutten ble født utenfor ekteskap, far var svenske Andreas Nilson fra Piperodden.

Folketelling året 1865. Plassen omtales som Flaatelien:

 

Mari Knudsdatter                                             e                                                          Husmandsenke med Jord                    1808 Drangedal
Knudt Pedersen                       hendes Søn                                             ug                                                          hjelper Moderen med Pladsen                    1845 Drangedal
Ingeborg Pedersdatter                       hendes Datter Inderst                                             ug                                                          hjelper sig ved Dagarbeide                    1834 Drangedal
Nils Andreas Andreasen                       dennes Søn                                             ug


Stedet i nyere tid:Den svenske skomakeren Kristian Olsen ble født 1842 i Longsrud/Varmland. Sammen med Anna Lisa Nilsdatter fra Sillerud (også Sverige) bodde han i Flåtlia på 1870-tallet. Ekteparet fikk flere barn. Anne Maria og Nils Olaus kom til verden henholdsvis 1872 og 1875. Våren 1877 døde kona Anna Lisa i barsel. Kristian flyttet til Heimholt/Oseid. Der ble han enkemann nok en gang, før han så giftet seg med kone nummer tre.

Aslak Hansen Sandvik (født 1849) kom fra Lunde/Telemark. Også han var tilknyttet Flåtlia. Som enkemann ble han gift med Åsa Maria Olsdatter Pilebukten (født 1845). Det vites ikke hvor lenge de ble på plassen, men i 1878 ble første av fire barn født der (Hans Olavus). Far Aslak døde før sistfødte barn ble døpt, i 1882.


Sør i Bjårvann; to første bilder viser jordene i Flåtlia, de siste fra Linodden og Sandsfjæra:

Jørgen Anundsen (født 1853, Skafså) giftet seg med Anne Thorsdatter (født Kviteseid) 1877. De var i Flåtlia fra omkring 1885. Da ble datteren Anne Birgitte født der. Historien forteller imidlertid lite om når de kom. Ved folketellingen i 1900 oppholdt de seg fremdeles på stedet, som ved denne registreringen ble omtalt som "Lisland":

Jørgen Anundsen               hf                          g                                    Skovarbeider og Jordbruger                                      1853                                                          Mo Brb
Anne Thorsdatter              hm                          g                                    Husgjerning Kreaturstel                                      1855                                               Hvideseid Brb
Kari Andrea Jørgensdatter                 d                        ug                                    Husgjerning Kreaturstel                                      1880                                               Drangedal Brb
Anund Jørgensen                 s                        ug                                      1888                                               Drangedal Brb
Gunnild Torine Jørgensdatter                 d                        ug                                      1890                                               Drangedal Brb
Halvor Jørgensen                 s                        ug                                      1894                                               Drangedal Brb
Thor Jørgensen                 s                        ug                                      1897                                               Drangedal Brb
Knut Johan Jørgensen                 s                        ug                                      1899                                               Drangedal Brb
Theodoa Theodorsen                tj                        ug                                      1881                                               Drangedal Brb


Omkring år 1903 var ekteparet Kari Randine Skarpodde og Knud Jonsen på plassen. De ble født år 1877 og 1878. Paret fikk sønnene Alfred (1903) og Hans Hjalmar (1905) i Flåtlia. Familien var innom flere av naboplassene, bl.a. Steinli og Moen.

Fem år senere, 1908, kom nok en familie: Ved første del av 1900-tallet hadde Olav Skreland opphold på Upsal. Olav, eller Ole som døpenavnet var, levde i perioden 1879-1965. Han ble født på Eikåsen/Kjosen, men bodde forskjellige steder - Fjellet og Skrelandskås kan nevnes. Olav giftet seg med Kari Helene Knutsdatter år 1904, hun kom til verden i 1884. Kari ble bare 37 år gammel. Hun døde i 1921, Olav i 1965 - 86 år gammel.

Folketellingen fra 1910 viser fem personer på plassen. Foreldre og to barn (nevnt over) - samt 82 år gamle Tone Olsdatter:

Navn Familie-stilling Sivil-stand Yrke Fødselsår Fødested  
Olav Olsen hf g husmand og skogarbeider 18.06.1880 t
Kari Knutsdatter hm g hus og fjøsstel 16.05.1884 t
Johanne Olsdatter d ug 14.07.1905 t
Tomine Olsdatter d ug 29.03.1907 t
Tone Olsdatter fl ug husstel 03.04.1828 t


Ved første del av 1920-tallet hadde John Knutsen Løite (født 1898) og Ingeborg Olsdatter (1900) opphold på plassen. I 1924 fikk de datteren Ragnhild der. John ble født på Skarpodde, Ingeborg i Skien. Hun tilbringte store deler av oppveksten på nabogården Upsal.  

Siste beboere i Flåtlia (før de som har kommet i ettertid) var en familie som tidligere også hadde vært tilknyttet plassen. Anund Jørgensen Lisland ble født der år 1888. I 1917 giftet han seg med Anne Karine Larsdatter (født 1898, Vik/Bostrak). Ekteparet bodde på forskjellige steder, bl.a. Sundet lengre nord i Bjårvann - men det ser ut til at de ankom Flåtlia i 1933. Paret fikk åtte barn. Etterkommerne flyttet ut. Anne ble enke i 1962, ikke 1982 slik det står i slekteregisteret for Drangedal. Hun, gjerne husket som Anne Flåtlia, ble værende på plassen og døde 25. oktober 1990. PS: I slektsbøker blir hun omtalt som Anne Karine, på gravstøtten (under) står Anne Kristine. Hva som er korrekt, vet ikke jeg. 

Drangedal kirkegård, Olav Skreland og Lisland-ekteparet:
Tilbake

Til startsiden

 

 

 

  


  •    .