Butikken A. Øvrebø var virksom i nærmere 100 år. Nils K. Oseid startet det hele. Han drev først butikken i et bolighus, dette var plassert like ved dagens grendehus. Bolighuset ble på folkemunne kalt "Mariken Bustraks hus". Det ble oppført av de to yngste døtrene til lensmann John Gundersen Bustrak (1826-1882), Agnethe og Mariken. Agnethe fant veien til Amerika, Mariken ble boende i huset til hun døde i 1957. I 1992 måtte "Mariken Bustraks hus" vike plassen da nytt grendehus kom.

Folketellingen fra år 1910 viser at Nils K. Oseid bodde på Bostrak sammen med søsteren Marie. Nils var oppført som landhandler:

Navn Familie-stilling Sivil-stand Yrke Fødselsår Fødested  
Nils Oseid hf ug Landhandler 27.06.1880 t
Marie Oseid hm ug husstel, kreaturstel 22.07.1887 t


Nils Knutsen Oseid kom fra Lille-Oseid i Kjosen. To år etter folketellingen, i 1912, giftet han seg med Marta Aasine Andersdatter Herfoss (født 1894). Paret fikk fire barn.

Nils døde i 1963. Hans søster Marie, som også er nevnt i folketellingen over, døde ugift i 1948.

Fra "Mariken Bustraks hus" havnet butikken der den ligger i dag. Nils kjøpte en tømret løe fra Støyl under Ettestad som han bygde om til butikk. Butikken ble solgt videre til Olav Strandskog, som igjen overdro til Jørgen Steinarsen Vrålstad. Han bodde på Rydland med familie.

Under; Bostraks første butikk, Mariken Bustraks hus. Til høyre Støyl og Rydland:


Olav Strandskog (nevnt over) finner vi igjen i folketellingen fra 1910. Da bodde han i huset til Mariken:

Navn Familie-stilling Sivil-stand Yrke Fødselsår Fødested  
Mariken Jonsdatter hm ug syning 10.08.1871 t
Olav Strandskog fl ug folkeskolelærer 12.07.1886 t


Olav Tjøstolfsen Strandskog giftet seg året etter tellingen med Berthe Marie Haraldsdatter (født 1890). De fikk åtte barn. Bertha døde i 1961, Olav 1973. I  oversikten fra 1910 ser vi at han var folkeskolelærer. Senere ble yrket endret til kirkesanger.

Jørgen Steinarsen Vrålstad ble født år 1884. Han giftet seg i 1912 med Magnhild Torsdatter Lauvstad (født 1890) og drev butikken frem til sin død i 1939. Jørgen, også omtalt som Jørn, var onkel til Anna Stadskleiv. Hun overtok driften da han døde og stod nærmere 60 år bak disken. Anna giftet seg med Anders Øvrebø, derav navnet A. Øvrebø. Etter at Anders døde, giftet hun seg med Hallvard Stadskleiv. Firma A. Øvrebø ble nedlagt på midten av 1990-tallet.

Under: Butikken på 1920-tallet og 2012, likheten er stor. Siste bilder viser Hallvard og Anna Stadskleiv:


Under: Jørgen S. Vrålstad, Mariken Bustrak (1871-1957), samt gravsted på Tørdal kirkegård:

Til startsiden