Bostrak sentrum så noe annerledes ut i tidligere tider. Der var aktive butikker, postkontor, fryseri, bensinpumper og en annen skole (riktignok på samme tomt). I eldre tid ble området beskrevet både som Bostrack og Bustrack. Dette litt avhengig av tidsepoken.

Bostrak skole (under til venstre) brant i 1913. August Pettersen med familie bodde da i skolen, men ingen omkom. Ny bygning ble raskt ført opp igjen. I mellomtiden fikk elevene undervisning på gården Bustrak søndre/Sønderland. I okkupasjonsårene 1940-1945 ble skolen anvendt som fangeleir for russere. Da foregikk den ordinære undervisning i Bostrak Frikirke.

Under: Skole nummer 2 (bildene i midten). Siste bilde viser skolen i dag:


Postkontoret ble opprettet år 1904, omtalt som brevhus. I 1911 ble navneendring fra Bustrak til Bostrak foretat. Samtidig ble betegnelsen omgjort fra brevhus til poståpneri. Posten ble drevet av Jørgen Steinarsen Vrålstad og kona Magnhild Torsdatter Lauvstad, samme personer drev butikken som i etterkant het A. Øvrebø. Deres datter Sigrid Maria (1922-1986) hadde sitt arbeid ved postkontoret. Prosjektet ble nedlagt år 1976. Postnummeret var 3752.

Under; Jørgen S. Vrålstad (også kalt Jørn), Sigrid og hele familien (Magnhilds far inkludert). Siste bilde viser poststempler:


To kolonialforretninger lå tidligere på stedet; Peder Vogsland og A. Øvrebø (to første bilder viser førstnevnte, de to neste sistnevnte):


Gamle bilder fra området:

Under, de to første bildene viser bedehuset, vigslet 1951. På de to siste ser vi butikken til Peder Vogsland (ulike faser), Amandus Roalstad poserer:Nyere tid; Sputnik-museum, frikirke, grendehus/barnehage og gamle bensinpumper (som riktignok har blitt fjernet etter at bildet ble tatt):


Tilbake

 

 

Til startsiden