Spangkjerra:

Plass under Vrålstad, nær Rønnomdalen og utenfor kjerneområdet "Vestsiden av Bjårvann". Har likevel inkludert plassen da mange tidligere beboere er nevnt på flere andre omtalte steder.

Knud Gundersen Spangkjær (født 1812) dukket opp tidlig, men jeg kan ikke finne annen tilknytning enn etternavnet. Knud var gift med Aaste Nilsdatter Lohne (født 1803). Jeg kan tenke meg at Knud ble født på plassen året 1812. Om teorien er korrekt, var hans foreldre beboere på nevnte tidspunkt. De het Gunder Olson Traae og Anne Tellefsdatter Traae.

I 1843 ble Anne Mathea født i Spangkjerra. Foreldrene var Tellef Tarjersen Subdal (født 1801) og Karen Helene Tellefsdatter Tråe (født omtrent 1817). Nevnte Anne Mathea kom til verden midt i en barneflokk, familien bodde bl.a. på Maurli og Omdal. Begge disse plassene ligger langs Kleppeveien.


Spangkjerra med Rønnomnibben i bakgrunn. Første bilde er av ukjent dato, neste fra oktober 1996. Siste fra våren 2013:


Ole Tarjersen Fjalestad ble født i Nissedal 1812. Han kom til Drangedal i 1833, giftet seg fire år senere med Kathrine Maria Bråten. Paret bodde litt rundt omkring, og fikk stor familie. Datteren Anne Karine ble født i Spangkjerra år 1849.

Nye mennesker dukket stadig opp, slik det ofte gjorde på gamle husmannsplasser. Bernt Aasolfsen (født 1825) var gift med Aslaug Jørgensdatter Dale (født 1827). Paret var på stedet i 1855. Da ble første av deres tre barn født der, Birgith Andrea. I følge kirkebøkene hadde Bernt Aasolfsen adresse Spangkjerra da de giftet seg i 1853. Imidlertid er det usikkert om han bodde der alene eller om paret flyttet dit ved giftemålet. I etterkant bodde familien bl.a. på Storbukås nær Bostrak sentrum.

I området; Rønnomnibben, Vestlifjell og elva som renner mot Bjårvann:


Slektsregisteret for Drangedal beskriver Torjus Evensen Spangkjærra (født 1831). Av yrke var han lærer, gift med Sigrid Ellingsdatter Haugen (født 1832). Ekteparet var innom flere steder. Jeg kan ikke finne direkte link mot Spangkjerra, annet enn lærerens etternavn. Antar derfor at det var hans foreldre som var tilknyttet plassen. De het Even Olsen Aabøe (født 1787) og Anne Tjøstolfsdatter Prestegarden (født 1789). Trolig bodde disse på stedet. I tillegg ble deres datter Kari (født 1824) gift med John Olsen (avsnittet under).

Et guttebarn med navn Ole ble, i 1857, født i Spangkjerra. Hans foreldre var John Olsen Bakkane (født 1823) og Kari Evensdatter Kleppe (født 1824). Det er uvisst hvor lenge denne familien, som hadde fire barn til, var på plassen. Tror de reiste til Amerika.

Folketellingen året 1865 viser ingen treff på Spangkjerra, noe som kan tyde på at plassen var folketom i perioder.

Ikke lett å fastslå konkret, men det ser ut til at plassen ble fraflyttet/nedlagt før år 1900.


Tilbake


Til startsiden