Pilbukta:

Ved å kjøre 1,5 kilometer forbi Sandvik (mot nord), dukker Pilbukta opp på høyre side - ned mot Bjårvann. Gjennom tidene har stedet hatt ulike skriveformer; Pilbugt, Pilebugten og Pilebukten kan nevnes. Plassen lå tidligere under Vik.

De første jeg "fikk kontakt" med var et par som inngikk ekteskap i 1801; Kittil Larsson Flaten (født 1772) og Aase Olsdatter Steinsland (født 1772). Disse var innom flere steder, bl.a. på motsatt side av Bjårvann (Bastnes). Paret oppholdt seg i Pilbukta året 1804, da ble et dødt jentebarn født der. De fikk til sammen åtte barn, men flere av dem døde etter kort tid.

Halvor Aslakson Lindalen og Ingeborg Anundsdatter Thorsbulien giftet seg i 1810. To år senere fikk de datteren Maria på stedet. Familien flyttet etter kort tid, de bodde senere på flere forskjellige plasser.

Peder Thygesen Halfartsdalen er et navn som dukker opp på flere steder i nærområdet. Han ble født 1811, og giftet seg i 1834 med Mari Knudsdatter Porsmyr (født 1808). Også dette paret bodde litt rundt i "nabolaget"; Støyl og Halvfartsdalen. 1838 hadde de opphold i Pilbukta, da ble datteren Anne Karine født der. Få år senere var familien på Ondehommen under Aase.

Under; Støyl, Halvfartsdalen og Pilbukta pr. i dag. Siste bilde, Ondehommen på 1920-tallet:

Muligens var Pilbukta ubebodd / fraflyttet omkring 1865. Det er i alle fall ingen noteringer på plassen ved folketellingen dette året.

I 1882 ble Knud født der, midt i en stor ungeflokk, av foreldre Knut Olsen Vrålstad (født 1847) og Marthe Knutsdatter Vrålstad (født 1844). Det ser ut som om familiens opphold i Pilbukta var kortvarig. Foreldrene til Knut Olsen Vrålstad, Ole Frantsen Rønningen (født 1815) og Groe Maria Knudsdatter (født 1812) oppholdt seg også i Pilbukta på sine eldre dager. Det er vanskelig å slå fast hvor lenge disse bodde på plassen. Ole Frantsen døde i Pilbukta 7. desember 1882, kona Groe Maria 4. februar 1883. Groe Maria og Ole kom fra Rønningen under Tørnes, der Knut Olsen Vrålstad (første setning i dette avsnitt) ble født. Også sistnevntes søster, Anne Karine Olsdatter Rønningen, skal ha bodd på plassen, med eller uten ektemann er vanskelig å fastslå.  

Slik ser det ut i dag, men det var nok andre hus i eldre tid. Til høyre sees utsikten mot Øvre Bastnes:


Våren 1883 ble en jente (Thone Jørgine) født på plassen. Henne foreldre het Thor Jørgen Knudsen og Inger Petrea Halvorsdatter. Dette tolkes til at nye beboere hadde meldt sin ankomst.

Sent på 1800-tallet bodde to brødre fra Lunde/Telemark i Pilbukta, Søren og Erik Halvorsen (født 1855 - 1859). Erik var gift med Kristine Halvorsdatter Ettestad (født 1863), Søren med Aase Andrea Johannesdatter (født 1855) - første ekteskap. Disse parene var der noen år, i alle fall fra 1885 og ut mot siste del av 1800-årene. Senere fant de veien mot områder tilknyttet Jysereid.


Under vises resultatet fra folketellingen året 1900: 


Navn Familie-stilling Sivil-stand Yrke Fødselsår Fødested  
Gunder Pilebugten hf g Husmand, Skogarbeider, snedker 1874 Drangedal Brb
Mari Pilebugten hm g Kone 1873 Drangedal Brb

Eilef Gundersen Haug (født 1877) og Andrea Torsdatter Fjeldet (født 1874) fikk sønnen Torbjørn der året 1901. Han døde etter kort tid, de fikk en ny Torbjørn på samme sted fire år senere.

Også broren til Eilef (over), Knut Gundersen Haug født 1880, kom til plassen. Han var gift med Gunvor Bertine Olsdatter Knatterud. Ekteparet vises i oversikten under, folketellingen fra året 1910. Knut Gundersen Haug var nå blitt selveier. Etternavnet Haug hadde familien med seg fra plassen Lillehaug litt lengre sør.


Navn Familie-stilling Sivil-stand Yrke Fødselsår Fødested  
Knut Gundersen hf g skogarb. jordbr. (selveier) 11.03.1880 t
Bertine Olsdatter hm g husstel, kreaturstel 21.12.1886 t
Agnete Knutsdatter s ug datter 16.03.1908 t
Gunder Elevsen hf e skogarbeider !! Lunde

Denne familien har eid Pilbukta i etterkant. 


Tidligere beboere, avsnitt over:

 

Tilbake

Til startsiden