Nordstå:

Plass under Vrålstad. På høyre side om man kjører Riksvei 38 fra Vrålstad mot Vogsland.

Skrivemåten til stedsnavnet varierer noe, i tillegg er gårdsmessig tilhørlighet variabel. Noen ganger er betegnelsen Nordstaa brukt, andre ganger Nordstaae/Nordståe. Enkelte steder er plassen sortert under Vrålstad, andre ganger under Vogsland. Vrålstad er korrekt.

Pr. i dag er det ingen rester å finne verken av hus eller grunnmur. Flere har visstnok undersøkt. Imidlertid er det tydelige spor etter dyrket mark i området:


Med utgangspunkt i kirkebøkene treffer vi brødrene Tarjer og Thorbjørn Aslaksen, begge tilknyttet plassen. Tarjer fikk datteren Maren Helene i 1845, moren het Kari Johnsdatter Nordståe (født 1811). Det ser ikke ut til at foreldrene holdt sammen, jeg antar at Kari bodde på plassen (grunnet hennes etternavn). Hun fikk nytt barn åtte år senere, Anne i 1853 - fremdeles boende på samme sted. Denne gangen oppgis barnets far å være en omstreifende person, "Ole fisker".

Thorbjørn Aslaksen (født 1818), bror til Tarjer (avsnitt over), var gift med Marie Knudsdatter Portil (født 1811). Ekteparet fikk sønnene Knud og Jon på plassen, henholdsvis i 1849 og 1851. Ifølge kirkebøkene døde Knud Olsen på Nordstå i 1848. Det var bestefar (morfar) til Knud i setningen foran. Han ble født like etter at bestefaren døde, og ble nok derfor oppkalt etter ham. Knud Olsen (også omtalt som Knud Olsen Vogsland) ble 79 år. Hele familien, inkludert Tarjer, emigrerte til Amerika året 1854.

Skredder Tarjer Johnsen Nordstaae (født 1823) giftet seg i 1847 med Kongsbergjenta Anne Torstensdatter (født 1821). De fikk åtte barn og bodde på flere steder i nærområdet; Vasane, Bråten, Halvfartsdalen m.m. Det er usikkert når / om denne familien hadde opphold på Nordstå, men ektemannens etternavn tyder på tilknytning.

Utsikt mot Rønnomnibben, bilde nummer to avslører at plassen ligger nær veien. Tredje bilde viser tidligere dyrket mark, samt utsikt mot Vrålstad:


Fra boka "Minner frå Drangedal", nummer 23, sitat: Mora døde då Siri var lita, så ho blei oppfostra på Vrålstad. Dei budde i ei stue på ein plass som blir kalla Nordstå. Der er det ikkje hus lenger.

Denne Siri, eller Sigrid, ble født 1847 og giftet seg i 1869. Ved folketellingen fra året 1865 (under) står både hun og fosterforeldrene oppført på Vrålstad. Konklusjonen må derfor være at de bodde på Nordstå før 1865:

Nielsmund Johnsen g Føderaadsmand 1808 Drangedals Prgj.
Anne Abrahamsdatter hans Kone g 1801 Drangedals Prgj.
Sigri Jørgensdatter deres Fosterdatter ug 1847 Drangedals Prgj


Oppvokst på Nordstå; Sigrid Jørgensdatter:


Folketellingen året 1865 (under) viser at plassen ble beskrevet under Vogsland/Wogsland. Familien til John og Kari bodde tidligere bl.a. i Spangkjerra. Trolig ankom disse stedet rundt 1860. Vi kan lese at 21 år gamle Mariken H. Pedersdatter oppholdt seg sammen med dem. Oppført som "logerende" betyr at hun leide husrom hos familien.

Navn på bosted: Wogsland - Nordstaa:
 
Navn                              Familie-stilling                       Sivil-stand                              Yrke                      Fødselsår Fødested  
John Olsen                              Husfader                        g                              Husmand med Jord                      1823 Drangedals Prgj.  
Kari Evensdatter                              hans Kone                        g                        1824 Drangedals Prgj.  
Ole Johnsen                              deres Søn                        ug                        1857 Drangedals Prgj.  
Even Johnsen                              deres Søn                        ug                        1860 Drangedals Prgj.  
Anne K. Johnsdatter                              deres Datter                        ug                        1856 Drangedals Prgj.  
Mariken H. Pedersdatter                               Logerende                        ug                              Arbeiderske                       1844 Drangedals Prgj.

Ikke enkelt å fastslå konkret, men det ser ut til at plassen ble fraflyttet/nedlagt før år 1900.  

 

Tilbake

 

Til startsiden