Lisleli (gjerne omtalt som Lisli):

Plass under Vrålstad, nær Rønnomdalen og utenfor kjerneområdet "Vestsiden av Bjårvann". Har likevel inkludert plassen da mange tidligere beboere er nevnt på flere andre omtalte steder.

Første jeg traff her var Ingeborg Maria, født på plassen i 1826. Foreldrene het John Johnsen Sollid (født 1793) og Thore Halvorsdatter Vefall (født 1791). Familien ble ikke værende lenge i Lisleli.

Fin utsikt selv om kraftlinjene stjeler noe av idyllen:


Neste registrering jeg finner er fra 1860, 34 år senere. Jeg leste et sted at plassen også skal ha fungert som seter, noe som trolig er årsak til at registreringer uteblir i perioder.

Jon Andersen, eller John Andersen Lisleli Lovisenberg, ble født i Kragerø året 1827. Han giftet seg i 1853 med Marthe Helene Pedersdatter Kaasene (født 1833). Dette paret bodde en rekke ulike steder i nærområdet. De skal ha vært i Lisleli år 1869. Da ble datteren Anne Karine født der (må ikke forveksles med søster ved samme navn, født Bråten u/Vogsland / 1857). 

Det var nok en overgang å komme fra sjø og kyst ved Lovisenberg nær Kragerø - til Lisleli i Tørdal.  


Som nevnt flyttet denne familien rundt på diverse steder i kommunen. Ved folketellingen i 1865 var de oppført på "Støen" (Støa/Voje), sees under. Sammen med familien var også Kari Tjøstolfsdatter (min tipp-tippoldemor), betegnelse "hjælpes af Fattigvæsenet":

Navn Familie-stilling Sivil-stand Yrke Fødselsår Fødested
John Andersen Husfader, (Inderst) g Husmand uden Jord Arbeidskarl 1832 Drangedals Prgj.
Heline Pedersdatter hans Kone g 1834 Drangedals Prgj.
Anders Johnsen deres Søn ug 1859 Drangedals Prgj.
Knud Johnsen deres Søn ug 1863 Drangedals Prgj.
Gro A. Johnsdatter deres Datter ug 1854 Drangedals Prgj.
Kari Kjøstelsdatter Inderst ug hjælpes af Fattigvæsenet 1801 Drangedals Prgj.

64 år gamle Kari ble født i 1801. Hun giftet seg aldri, men hadde datteren Marthe Helene (husmor i omtalte familie, kalt "Heline" i tellingen fra 1865). Da Marthe Helene ble født var mor Kari omkring 33 år, far Peder Halvorsen "Schaatebugten u/ Ø.Straume" omkring 18. Peder etablerte ny familie, flyttet til Kragerø der han døde i 1892.
Årsaken til at Kari nevnes her, er at hun muligens flyttet sammen med familien (datter/svigersønn) til Lisleli i perioden de var der.  

Pr. i dag er de gamle hustuftene godt synlige i terrenget (bildene under). Artikkelforfatteren er plassert i kjellergropa, der forfedre John Andersen Lisleli Lovisenberg og Marthe Helene Pedersdatter Kaasene (tipp-oldeforeldre - avsnittet over) bodde omkring 145 år tidligere. John Andersen Lisleli Lovisenberg døde i 1883, Marthe Helene år 1919.


Født i Lisleli 1869; Anne Karine (her beskrevet som Karine):

Anne Karine skal, sammen med ektemann Kittil Risdalen (født 1861), også ha bodd på stedet i voksen alder. Imidlertid vet jeg ikke når.

Under vises et utklipp fra kirkebøkene fra 1876. 6. mars døde Ole Bjørnsen av skalagenfeber i Lisleli. Han ble noe i underkant av ett år gammel. Hvem hans foreldre var, er jeg usikker på. Jeg kan bare anta at en eller annen "Bjørn", med frue må ha bodd der dette året.
 

I 1878 ble Gunhild født på samme plass. Hun tilhørte en stor barneflokk. Familien bodde mange steder, bl.a. Fjellet, Ondehommen og Homme. Foreldrene het Thor Knudsen Setflaat (født 1827 i Kviteseid) og Bergith Aasmundsdatter Bakken (født 1835 i Seljord).

Tydelige rester etter dyrket mark. Steinhauger etter jorderydding ligger spredt i området. En grevling dukket opp midt i fotograferingen:


Året før Gunhild ble født, i 1877, så Aanund dagens lys på samme plass. Aanund ble søskenbarn til Gunhild. Hans mor var hennes tante, datter av foreldrene nevnt i avsnittet over. Aanunds mor het Anne Thorsdatter, født 1855 i Kviteseid. Hun var eldst i søskenflokken. Anne var ugift da barnet kom, faren het Jørgen Anundsen (født 1853 i Skafså). Paret giftet seg tre måneder senere. Ved begynnelsen av 1880-årene kom familien til Flåtlia under Tørnes.

Også personer utenfra Telemark fylke var innom plassen. Hans Andersen ble betegnet som "omstreifende blikkenslager". Han ble født i 1852, gift med Bertine Gundersdatter. Hun født i 1864. De bodde tidligere i Hedrum/Vestfold, men hadde opphold i Lisleli året 1896. Da kom datter Else Karine til verden, ett av familiens syv barn.


Det kan se ut til at følgende familie var siste på plassen: John Larsen Steinsland (født 1842) og Asborg Jensine Johnsdatter Kleppe (født 1869). De fikk to sønner med navn Ole Andreas. Første i 1897, han døde av bronkitt etter kort tid. Neste i 1898, begge født i Lisleli. Familien reiste til Amerika. De er omtalt i første utgave av Drangedalssoga (side 588).

Ikke lett å fastslå konkret, men jeg antar plassen ble fraflyttet/nedlagt omkring århundreskiftet 1800/1900. Det er registrert en fødsel året 1898 (avsnittet over), men ingen funn ved folketellingen i 1900.


 

Tilbake

Til startsiden