Flaten:

Gammel plass under Vrålstad. På venstre side om man kjører Riksvei 38 fra Vrålstad retning Vogsland.

Første familie jeg traff vises under, hentet fra folketellingen året 1801. Vi kan registrere at tre generasjoner bodde sammen på plassen:       Lars Olsen Mand 60                   Begge i første ægteskab Huusmd med jord
  Aase Gundersdatter Hds kone 53                   Begge i første ægteskab
  Halvor Larsen Deres børn 13
  Ingeborg Larsdatter Deres børn 16
  Ole Larsen Mand, og deres søn 32                   I første ægteskab Inderste, i forældres huus, nat. soldat
  Kari Andersdatter Sønne kone 30                   I første ægteskab
  Knud Olsen Sønne søn 1

I år 1800 fikk Ole Larsen (født 1769), gift med Kari Andersdatter Portil (født 1771) sønnen Knud på Flaten (oversikten over). Noe senere bodde Oles bror, Kittil Larsen, gift med Aase Olsdatter Steinsland på samme sted. De ble begge født i 1772, paret fikk flere barn. Året 1811 ble datteren Aase født på det de beskrev som "Fladen u/Wralstad".

Under: Plassen lå i høyre hjørne av dette jordet (sett fra hovedveien. Fremdeles finnes steiner etter grunnmur. Siste bilde viser utsikt fra hustuftene:  I 1833 var nye folk på plass. Da ble Aaste Karine født sist i en barneflokk. Foreldrene het Jørgen Stianson (født 1797) og Ingrid Gundersdatter Rekvik (født 1795). Datteren Aaste Karine emigrerte til Amerika i 1861. Dette sammen med ektemannen John Olsen Halsen og parets tre barn.

Ikke lenge etter, i 1839, hadde atter nye personer ankommet. Kittil Knudsen (født 1803) og Mari Halvorsdatter Lia (født 1816) fikk sønnen Knud der dette året. Ekteparet fikk flere barn, men ble ikke boende lenge på Flaten.

Folk kom og gikk, hvilket var vanlig praksis på sådanne plasser. Året 1849 bodde Aaste Karine Jørgensdatter Ettestad (født 1833 på samme sted, to avsnitt over) og Halvor Johnsen Braaten (født 1822) på Flaten. Da ble deres sønn John født (den gang beskrevet som Flaten u/Vogsland). I 1853 reiste familien til Amerika.

Under; Beliggenheten kan virke noe øde i dag, men den gamle veien gikk mye nærmere plassen enn den gjør i dag (jfr. to første bilder, Stornut skimtes i bakgrunn). Tredje bilde viser utsikten på "baksiden". Siste bilde er et overblikk retning sør:


 John Larsen Langeland var en annen beboer. Hans kone het Helge Terjesdatter. De kom fra Helgen i Ulefoss. Begge ble født året 1801, han beskrevet slik: Jon Larsen, Dreier og ukonfirmert person, andre steder løsgjenger. Paret fikk datteren Gunnil over ett år før de giftet seg. Familien oppholdt seg en rekke ulike steder i kommunen, men i 1845 bodde de på Flaten. Der ble sønnen Lars født.


PS: Nevnte ektepar var foreldre til "John Dreier", en person som er omtalt ved flere plasser nær Bostrak sentrum.

Folketellingen året 1865 viser samme ektepar (denne gang uten barn) bosatt på "Lunden". Jeg konkluderer med at Lunden og Flaten er samme sted.  

Navn Familie-stilling Sivil-stand Yrke Fødselsår Fødested  
John Laersen g Husmand med Jord Dreier 1802 Holdens Prgj.
Helge Terjersdatter hans Kone g 1802 Drangedals Prgj.

 

I 1883 ble Anna født på plassen, fremdeles beskrevet som Lunden. Da bodde Ole Olsen Knatterud og Gunhild Helene Johnsdatter der. Familien er omtalt også andre steder; bl.a. Haugen/Lillebukås, Saga og Knatterud/Knatterudstua.

Under; Gunhild og Ole på sine eldre dager:


Ikke enkelt å fastslå konkret, men det ser ut til at plassen ble fraflyttet/nedlagt før år 1900.

 

 Tilbake

Til startsiden
                 
                 
             .

Tilbake