Bostrakkåsa:

Dette var ingen husmannsplass, men et av bygdas "forsvunnede" bruk. Tone Lauvstad vekket min interesse for området i heftet "Nedlagte plasser og setre i Drangedal og Tørdal", fra 1968. Her har hun omtalt Bostrakkåsa men noen ord - sitat: Kåsa (Bustrakkåsa). Hørte til Vik (Eier: Per Vik). Er nå nedlagt.  Omtale er det også i 1924-utgaven av Drangedalssoga, side 395.

I dag er plassen innlemmet i gården Vik. For å få oversikt, velger jeg derfor å skrive noen ord om begge stedene.

Vik:

I boka "Drangedal med Tørdal", av Olav Sannes (side 394), kan vi lese at gården ble delt ut fra Vestre Bustrak. Parten Vik gikk til Jon Bjørnson (1784-1859), gift med Gunhild Torbjørnsdatter Vrålstad (1783-1859). Paret bodde på Vik så lenge de levde. Sannsynligvis var det også disse som bygde der. Deres sønn, Bjørn Jonsen, gift med Dorte Marie Knutsdatter, overtok gården i 1847. Ifølge nevnte bok står det at gården ble solgt i 1869, til Lars Upsal. Det er imidlertid feil! Riktignok ble gården solgt i 1869, og ekteparet flyttet til Amerika. Men kjøperen var ikke Lars Larsen Upsal. Han kom til Vik 22 år senere, året 1891.

Under; Vik, gammel og ny dato. Bolighuset ble bygd opp etter at det gamle brant i 1886. Per/Peder Vik i høyonna. Siste bilde viser utsikt over Bostrakkilen:


Ved folketellingen år 1865 er begge plassene bebodd. Familien under (samme personer som er nevnt i avsnittet over) var bosatt på Vik, den gang skrevet Wiik:

Bjørn Johnsen                               50                                     Drangedals Prgj.                      Husfader                                   g                         Gaardbruger og Selveier
Dorthe Maria Knudsdatter                               32                                     Drangedals Prgj.                      hans Kone                                   g
John Bjørnsen                               12                                     Drangedals Prgj.                      deres Søn                                 ug
Gunhil T. Bjørnsdatter                                 7                                     Drangedals Prgj.                      deres Datter                                 ug
Mariken E. Bjørnsdatter                                 3                                     Drangedals Prgj.                      deres Datter                                 ug
Aslak Halvorsen                               54                                     Drangedals Prgj.                      Logerende                                 ug                          Arbeider, fattig
 

Bostrakkåsa:

Plassen lå like ved dagens Vik. Den er omtalt på ulike skrivemåter; Bostrakkåsa, Bustrakkåsa, Kaasen eller Kåsa under Bostrak. I vår tid blir området vanligvis bare beskrevet som Kåsa. Boplassen var resultat av at Bjørn Gunnarson (1766-1842) delte sin gårdspart (Vestre Bustrak) mellom sine sønner. John ble bosatt på Bostrakkåsa, jfr. oversikten under. Denne viser folketellingen fra 1865, plassen er omtalt som Kaasen:       


         
John Bjørnsen                                          Husfader               g                                       Gaardbruger og Selveier              1801                              Drangedals Prgj.
Anne M. Johnsdatter                                          hans Kone               g               1813                              Sandøkedals Prgj.
John Bjørn Johnsen                                          deres Søn             ug                                       hjælper Faderen med Gaardsbruget               1840                               Drangedals Prgj.
Hans Johnsen                                          deres Søn             ug                                       hjælper Faderen med Gaardsbruget               1846                               Drangedals Prgj.
Anne B. Johnsdatter                                          deres Datter             ug               1836                               Drangedals Prgj.
Anne Helline Johnsdatter                                          deres Datter             ug               1850                               Drangedals Prgj.
Mariken T. Johnsdatter                                          deres Datter             ug               1859                               Drangedals Prgj.
Knud Svenungsen                                          Inderst             ug                                        Arbeider              1829                               Drangedals Prgj.

 

Født på Bostrakkåsa, fra venstre Anne Helene Jonsdatter, sammen med ektemann Tengel Jonsen Bø (født på Gryting 1843). Siste bilde viser Mariken med datter, tatt i Amerika:


Neste beboer var sønnen John Bjørn Johnsen (nevnt i oversikten over, bror til de fotograferte damene), gift 1875 med Anne Karine Olsdatter Gautefall. Andre personer som hadde Bostrakkåsa til etternavn var Tarald Olsen Bustrakkaasen (født 1825). Han giftet seg året 1849 med Anne Maria Knudsdatter Bustrak (født 1828). Det ser ikke ut til at disse fikk barn. Det er heller ikke lett å konkludere vedrørende tilknytting til plassen.

Bolighuset på Bostrakkåsa lå to, tre steinkast fra Vik (nord langs veien, venstre side). Det ble flyttet dit Vik ligger i dag og brukt til eldhus. Poenget var å få huset nærmere det som var hovedvei i gammel tid. Veien gikk da like ved der eldhuset er plassert i dag. På tomta til huset i Bostrakkåsa står det fremdeles en bakerovn.

Som nevnt flyttet familien på Vik til Amerika i 1869. Familien bostod av to voksne og fire barn. Samme år gjorde nåværende eiers familie sin entre. Dette representert med Jørgen Pedersen Dalen (født 1822). Jørgen kom egentlig fra Kjosen, men bodde på Dalen under Jysereid. Han var gift tre ganger. Første ekteskap med Åse Knudsdatter Moen (født 1815). Paret fikk tre sønner , men disse døde - senere også kona. Neste hustru ble Anne Jacobsdatter (født 1824). Hun hadde sønnen Anders Andersen (født 1857) før inngått ekteskap. Som gammel ble han husket med sitt lange og hvite skjegg.

Anders Andersen:


Med sin andre kone fikk Jørgen to døtre; Åse Karine (født 1860) og Anne Marine (født 1865). Sistnevnte giftet seg på Åkre/Kjosen og senere i Øygardsdalen. Da Jørgen giftet seg for tredje gang (1881) brukte han etternavnet Wiik.
Eldste datter Åse Karine var gift med Lars Larsen Upsal (født 1860). Familien hadde etablert seg på Upsal og fått to sønner der henholdsvis 1888 og 1890. År 1891 flyttet de til Vik.
11. desember 1899 døde far/svigerfar Jørgen Pedersen av hjertefeil. Da var han omtalt som "føderådsmann". Hans tredje kone, Anne Larsdatter, var allerede død - 4. juni 1890. 

Under; nye eiere - Åse Karine og Lars Larsen Upsal. Hans "underskrift" året 1880 samt signaturen:
 

Ved folketellingen år 1910 var Lars enkemann, men hadde giftet seg på nytt (våren 1905) med Ingeborg Halvorsdatter. Hun kom opprinnelig fra Vrålstad. Få år tidligere var hun tjenestepike på Upsal der også Lars hadde bodd / vært eier.   

Lars døde juni måned i 1926. Da overtok sønnen Peder (avsnitt på toppen). Peder, eller Per Vik, ble født 1893. Han giftet seg i 1929 med Else Julie Gunnulfsdatter Aase (født 1899). Inntil 1929 drev han gården sammen med sin bror Nils. Peder / Per døde i 1979. Han hadde ikke etterkommere.

Tørdal kirkegård, gravstøttene til noen av de nevnte personer:Tilbake

Til startsiden