Hvit tigerspinner (Spilosoma urticae):

Hvit tigerspinner er en svært sjelden sommerfuglart. Arten har rødlistekategori EN - "sterkt truet". Sommeren 2012 fikk jeg fotografert den ved to anledninger.

Bildene under viser første observasjon, 24. juni 2012. Funnet var første registrering i Drangedal kommune og første i Telemark fylke:


Sommerfuglen har fått det vitenskapelige navnet Spilosoma urticae. Den tilhører familiegruppen bjørnespinnere (Arctiidae).

Utseende:

På litt avstand ser arten ganske hvit ut, men vingene er utstyrt med noen få svarte flekker / prikker. Vingespennet varierer fra 32 til 43 millimeter. Antennene er lyse/hvite, med en smal mørk strek på oversiden. Larvene blir opptil fem centimeter lange, mørke/brunsvarte med små gule prikker. De er ganske behåret, og opererer i månedene august og september.

Levemåte:

Hvit tigerspinner trives best på fuktige steder, sumper og våte enger. Den er nattaktiv. Sommerfuglen har sin flyvetid fra midten av mai til ut i august. Hunnen legger opptil 350 egg direkte på næringsplanten. Og næringsplanten til arten kan variere, under en håndfull eksempler.

Fra venstre; Bukkebald, Stornesle, Høymol, Storsyre og Åkermynte:


Leveområder:

Globalt finnes arten i Mellom-Europa, øst mot Kina og Japan. Nord på globusen går den en grense gjennom Sør-Sverige og helt sør i Finland. Her i landet opererer sommerfuglen helt sør og langs kysten. Den mangler rundt hovedstaden, men finnes ved kysten til Vest-Agder. Første norske funn skrives tilbake til 1968, Kristiansand/Vest-Agder. Etter dette ble det noen års opphold i observasjonene, før den igjen dukket opp fra år 2000. Påvisningene etter dette har vært flere, fortrinnsvis i kystnære strøk.

27. juni 2012:

Denne natten fikk min lysfelle nok en gang besøk av den sjeldne tigerspinneren. Ikke av samme eksemplar som hadde vært på besøk tre dager tidligere. Det kunne jeg se av den ganske markerte svarte prikken på forvingene (bildene under). Her fotografert sammen med den langt mer vanlige "fetteren" Punkttigerspinner (Spilosoma lubricipeda):


Begge mine observasjoner synes å være hunner, det gjenstår derfor å se om noen av dem etterlot seg befruktede egg i området. Det vil sannsynligvis bli avslørt i neste sesong.