Styltejordstjerne (Geastrum quadrifidum). Denne soppen er sjelden og rødlistet - fotografert 6. mai i Drangedal / Telemark. Arten vokser om høsten, følgelig har denne overvintret.

Tilbake

 

Foto: Kjell Tore Vogsland