Soltærfugl (Pezophaps solitaria):

Familiegruppen dronte. Levde i Det Indiske Hav, på øya Rodrigues. Rodrigues ligger under Mauritius, bildet over. Arten kunne ikke fly, og hadde ingen naturlige fiender før menneskene gikk i land på øya. Siste eksemplarer av solitærfugl ble trolig drept i 1790. 

Rodrigues:

Artikkel

Tilbake

Til startsiden