Sinoberbille (Cucujus cinnaberinus), meget sjelden billeart. Bildene er tatt 3. april 2009.


Tilbake

 

Foto: Kjell Tore Vogsland