Purpurengmåler (Idaea muricata):

Purpurengmåler heter denne pene sommerfuglen, tilhørende gruppen målere (Geometridae). Det vakre fargemønsteret bidrar til at arten vanskelig kan forveksles med andre sommerfugler i vår fauna. Denne betegnes som liten, vingebredden er i underkant av 20 millimeter.

Purpurengmåler:


Arten betegnes som sjelden her i landet, rødlistekategori NT - "Nær truet". Vi finner den hovedsakelig i sørlige områder av Østlandet. Mine bilder ble foreviget i Finnskogen/Hedmark. Etter hva jeg kan se er observasjonen nummer tre i nevnte fylke. Jeg fotograferte flere individer på samme sted, et forlatt myrområde der myggsvermene var nådeløse. Og det er nettopp myr, våte områder og heier at denne sommerfuglen trives best. Larvene er lange og tynne, fargen er gråbrun men en hvit stripe på sidene. De lever ofte på planten myrhatt, dog finnes de også på andre vekster.

Foretrukket vertsplante, Myrhatt (potentilla palustris):

Voksne individer er på vingene fra månedsskiftet juni/juli, til utgangen av sistnevnte. De kan observeres fra kvelden og utover mot nattestid. Mine bilder av arten (over) ble foreviget midt i flyveperioden, 15. juli 2012.

Tilbake