Her følger en oversikt over personer som er født på Holte pleiehjem perioden 1919 til 1930. Oversikten sier imidlertid ingen ting om hvor lenge vedkommende person / personer hadde opphold på stedet, eller i hvilke forbindelse vedkommende hadde opphold på plassen; jobbsammenheng eller pasient. Av naturlige årsaker var det ikke fødsler på plassen hvert år.


1919:

En stor familie bodde en periode på det de omtalte som Holte pleiehjem. Ekteparet Anne Karine Johansdatter og Ole Martinius Terjesen er bedre kjent som "Hurum-familien". Ole Martinius ble beskrevet som jordarbeider, men jeg vet ikke om det innebærer at han jobbet på Holte.
I tillegg til å ha en rekke barn fra tidligere, fikk de fire nye mens de bodde på stedet mellom 1919 - 1926. De het Marta, Sigrid, Jon og Trygve.

1920:

Marichen Jørgine Halvorsdatter og Jakob Olsen Holte var tilbake som pleiehjemsbestyrerer. 16. mars fikk de sin siste sønn Jon på plassen.

Under; Jakob O. Holte:  1927:

21. januar. Agnes Marie blir født. Foreldre var Anne Gurine Andersdatter og Ferdinand Alexandersen Bergmann. Han omtalt som omstreifende blikkenslager. Paret fikk enda to barn på Holte; Anders i 1928 og Arne Ferdinand 1930.
Ferdinand Alexandersen døde i 1934, bare 30 år gammel.


forrige