Her følger en oversikt over personer som er født på Holte pleiehjem perioden 1897 til 1916. Oversikten sier imidlertid ingen ting om hvor lenge vedkommende person / personer hadde opphold på stedet, eller i hvilke forbindelse vedkommende hadde opphold på plassen; jobbsammenheng eller pasient. Av naturlige årsaker var det ikke fødsler på plassen hvert år. 


1897:

Ugift fattiglem Marie / Maria Eriksdatter (født 1863) fikk sønnen Edvard 28. april. Mor og sønn var også registrert på stedet ved folketellingen 13 år senere, året 1910. Edvards far het Fredrik Andersen (født 1843). Han var gift og svensk. Ved folketellingen år 1900 stod han oppført, med kone og datter, på Strømme. Hans yrke var "Graastensmurer, Tømmerhugger. Inderst" .


1900:

22. februar. Peder Adolf ble født. Foreldre var fattiggårdsbestyrerer Asborg og  Knut P. Dale.

Under; Knut P. Dale:1902:

21. mars. Astrid ble født, samme foreldre som over.

12. februar. Pike Anne Birgitte Tellefsdatter Furulund fikk Sigvald. Far oppgitt til Søren Jakobsen, Skien (Nordre Brekkejordet ?). Plass omtalt som Drangedal fattiggård. I kirkeboka er  "kommandørsergeant" Per Aabøe (gift) strøket over med et pennestrøk. Dermed ble Søren Jakobsen, Skien, ført opp som barnets far.

Under til venstre; Anne Birgitte giftet seg samme året med Anders Upsal. Til høyre; Født på stedet - Sigvald Benard:


1904:

28. desember. Anne ble født. Foreldre var fattiggårdsbestyrerer Marichen Jørgine Halvorsdatter og Jakob O. Holte.


1913:

31. august. Pike Signe Olsdatter (født 1890) fikk sønnen Arne. Ungkar Johan Jørgen Aslaksen (1891) er oppført som barnefar. Stedet er her omtalt som Drangedal pleiehjem. Ved telling fra årene 1900 og 1910, er faren nevnt under Eikebua, Stensland.

Året 1900 var Signe oppført under plassen Øverland med påskriften "Barn, bortsat paa fattigvæsenet". I 1910 var hun oppført som tjenestejente på Stensland, omtalt som Signe Steinsland.


1916:

7. februar. Gunhild ble født.  Foreldrene var fattiggårdsbestyrere Signe Torine Abrahamsdatter Reiersdalen og  Nils Jørgen Aslaksen Bærstad. Gunhild er i voksen alder bedre kjent som Gunhild Sand.
neste