1930:

20. august døde Barbro Nilsdatter Knatten. Ugift fattigforsørget. Født 1837, Flåbygd/Lunde. Død av alderdom. 


Jeg har hørt det ble spekulert i om denne damen opprinnelig kom fra Sverige, trolig på bakgrunn av navnet. Men hun var nok ikke mer "eksklusiv" enn fra nabobygda Lunde/Flåbygd.
Barbro var blant de aller første som kom til Holte pleiehjem, 24. januar 1896. Hun flyttet, i en kortere periode, fra Holte mot slutten av 1899, men returnerte i januar 1900.


Ved folketellingen i 1865 var 28 år gamle Barbro Nilsdatter oppført som tjenestepike på Singusdal. Etter dette ble hun nok værende i Drangedal. Før pleiehjemmet kom i stand, var hun "på legd". I 1924-utgaven av Drangedalsoga står det å lese at legdsystemet i bygda opphørte da fattiggården ble opprettet på Holte. Begrepet "på legd" ble brukt om personer som sirkulerte rundt på gårdene, personer som ikke var i stand til å klare seg selv. Slike opphold kunne ha ulik varighet, fra få uker og oppover. Fra sitt legdsopphold ble Barbro husket som vennlig, stor og kraftig, iført silkekjole. I tillegg ble hun minnet for fin sangstemme.


Folketellingen 1865:

Tarjer Aslaksen ug Tjenestekarl 1848 Hvidesø
Mari Jørgensdatter ug Tjenestepige 1839 Drangedal
Mari Halvorsdatter ug Tjenestepige 1840 Bø Prgj.
Barbro Nilsdatter ug Tjenestepige 1837 Bø Prgj.
Liv Thorsdatter ug Tjenestepige 1850 Drangedal
Gunder Elefsen e Arbeidsmand 1822 Drangedal
Rasmus Paulsen ug Løskarl Arbeidsmand 1839 Drangedal
Harald Halvorsen ug Arbeidsmand Løskarl 1833 Bø Prgj.
Anders Andersen ug Minerer, Løskarl 1836 Bø Prgj.
Thorjus Evensen ug Løskarl Arbeidsmand 1841 Bø Prgj.


Tidligere har det vært antatt at "Barbrosodden", helt sør i Bjårvann, var oppkalt etter Barbro. Ikke utenkelig det, i "på legd-sammenheng" kan hun like gjerne ha vært innom Upsal, som eide området i tidligere tider. Det er heller ikke mange andre i bygda som har hatt navnet Barbro. Ved nyere folketellinger, 1865 og fremover, er det ingen andre med dette navn. Hun er derfor absolutt aktuell kandidat til å stå bak navnet på badeplassen nederst i vassdraget.


Upsal og Barbrosodde i dag:(Noen opplysninger er hentet fra Minner frå Drangedal, bok nummer ti).

Tilbake