Her følger en oversikt over personer som døde ved Holte pleiehjem årene 1931 og 1932. Oversikten sier imidlertid ingen ting om hvor lenge vedkommende person/personer hadde opphold på stedet.


1931:

06. februar. Marte Klausdatter Torsbulia. Ugift forhenværende hushjelp. Offentlig understøttet. Født 1865, Nissedal (bror lengre nede i oversikten).

15. april. Gunnar Klemetsen. Forhenværende skogsarbeider. Født 1850 Kaasa u/ Øigarden (?). Døde av alderdom.

21. april. Aasolf Olsen Enerstad. Enkemann og offentlig forsørget. Født 1851 Vefaldneset. Døde av alderdom.

29. oktober. Brynulf Klausen Torsbulia. Forhenværende skogsarbeider og ugift. Født 1857, Nissedal. Døde av hjerteslag.

Brynjulf, også kalt "Tosplin". Han er omtalt i Minner frå Drangedal, bok nummer to og 38.
1932:

13. september. Kari Johannesdatter Enerstad. Skogsarbeider-enke og offentlig understøttet. Født 1856, Dampenesodden. Døde av hjerneslag.

Dampnesodden i dag:

 

forrige