Her følger en oversikt over personer som døde ved Holte pleiehjem i perioden 1927 til 1930. Oversikten sier imidlertid ingen ting om hvor lenge vedkommende person/personer hadde opphold på stedet:


1927:

22. juni. Inger Halvorsen Fjellet. Enke og offentlig forsørget. Født i Tørdal. Døde av alderdom.

Inger Fjellet på pleiehjemmet. Bujordet i bakgrunn:


09. juli. Torberg Torstensdatter. Ugift og offentlig understøttet. Født 1839, Treungen. Døde av alderdom.

08. september. Sveinung Torsen Sollid. Enkemann og offentlig understølttet. Født 1848, Vrådal. Døde av svulst i spiserøret. Han er omtalt i Minner frå Drangedal, bok 30.

Sveinung T. Sollid:


1929:

20. februar. Aleksander Magnus Benjaminsen Bergmann. Gift blekkenslager. Født 1856, Vang i Hedmark. Døde av galdesykdom:

27. februar. Bergit Gunnulvsdatter Storkås. Husmannsenke. Født 1847, Lunde. Døde av slag.

11. mai. Aslaug Larsdatter Slåttekås. Husmannsenke. Offentlig understøttet. Født 1855, Brøsjømoen. Døde av slag.

12. juni. Jon Tellevsen Aabøe. Ugift skogsarbeider og offentlig understøttet. Født 1841, Aabø. Døde av slag.


1930:

20. august. Barbro Nilsdatter Knatten. Ugift og fattigunderstøttet. Født 1837, Flåbygd/Lunde. Døde av alderdom

forrige     neste