Her følger en oversikt over personer som døde ved Holte pleiehjem årene 1915 og 1916. Oversikten sier imidlertid ingen ting om hvor lenge vedkommende person/personer hadde opphold på stedet:1915:

10. januar. Ole Olsen, gift husmann Tors (?). Født 1839. Døde av selvmord, henging.

04. februar. Ellef Olsen Soterud. Enkemann og fattigunderstøttet. Født 1825 i Seljord. Døde av alderdom.

07. mars. Aase Marie Torsdatter. Ugift og fattigunderstøttet. Født 1840 i Drangedal (ikke mer spesifisert). Døde av influensa.

13. mars. Peder Jonsen, enkemann og fattigunderstøttet. Født 1830, Neset/Bustrak.  Døde av alderdom.

14. mars. Jakob Gabrielsen, ugift. Forhenværende baker. Født 1829 i Sogndal, Dalene. Døde av alderdom.

I boka "Minner frå Drangedal", nummer tre er det notert ned litt om denne mannen. Det skulle andsettes en baker i Sogneselskapet i bygda. Det ble så annonsert , og kravet var at vedkommende måtte være "full baker". Den eneste søkeren var nettopp Gabrielsen, han hadde tydeligvis tatt annonsen helt bokstavelig om møtte opp "drivende full" på konferansemøtet. Men, som eneste søker så fikk han jobben. Og en god baker var han visst.   
 

14. mars. Andreas Jonsen, enkemann og fattigunderstøttet. Født 1830 i Lunde. Døde av alderdom.

07. april. Torberg Oline Halvorsdatter, enke føderåd (folketellingen 1910). Født 1829, Holte. Døde av alderdom.

13. april. Peder Hansen Sollid, ugift fattigunderstøttet. Født 1832, Sollid i Tørdal. Døde av alderdom.

27. august. Elise Marie Olsdatter, enke og fattigunderstøttet. Født 1835, Vefald. Døde av alderdom.

27. oktober. Kari Olsdatter, ugift arbeiderske. Født 1840 i Seljord. Døde av alderdom.1916:

31. mai. Anne Karine Larsdatter, enke. Født 1833, Hurum. Døde av leverbetennelse.

  

forrige     neste