Her følger en oversikt over personer som døde ved Holte pleiehjem perioden 1912 til 1914. Oversikten sier imidlertid ingen ting om hvor lenge vedkommende person/personer hadde opphold på stedet:


1912:

03. juni. Anne Karine Olsdatter, enke av skogsarbeider Halvor Knutsen. Født 1847, Bustrak. Døde av hjerneslag.

23. november. Aslaug Jørgensdatter Storbukaas, enke fattigunderstøttet. Født 1827 i Tørdal. Døde av alderdom.

Storbukås i gammel tid:14. mars. Aslaug Helene Olsdatter, gift med Terjer Terjersen. Født 1885, Stensland. Offentlig understøttet, står bare Holte - regner med fattiggården. Døde av lungetæring.

04. juni. Halvor Olsen, gift offentlig understøttet skogsarbeider. Født 1863, Lunde. Døde av tuberkolose på Holte, regner med at dette er fattiggården, men tar forbehold.


1913:

04. juli. Vetle Gunleiksen. Ugift fattiglem. Ukjent fødselsdato i Brunkeberg. Døde av slag.

05. august. Jørgen Knutsen Lona, gift. Født 1830 i Tørdal. Døde av alderdom.

05. oktober. Berte Karine Halvorsdatter. Ugift og fattig. Født 1844 på Oseid. Døde av nyresvikt.


1914:

13. mai. Torbjørn Hansen. Enkemann, off. understøttet. Født 1824 Bø i Telemark. Døde av alderdom.

14. mai. Anund Torbjørnsen. Enkemann, off. understøttet. Født 1835, Tangen. Døde av alderdom.

22. juli. Ingeborg Terjesdatter. Ugift og off. understøttet. Født 1823, Brujordet, Austad. Døde av alderdom.

 

forrige     neste