Her følger en oversikt over personer som døde ved Holte pleiehjem årene 1910 og 1911. Oversikten sier imidlertid ingen ting om hvor lenge vedkommende person/personer hadde opphold på stedet:


1910:

29. mai. Anne Torstensdatter Kaasen, enke. Født 1836 i Nissedal. Døde av colerine(?) - Andre steder er dette oversatt til "Kolera", noe som trolig må være noe tvilsom diagnose.29. mai. Anne Tomasdatter Ausland. Født 1837, Gjerstad. Døde av lungebetennelse.


1911:

17. februar. Tov Jonsen Kaasa, født Mo Telemark 1858 (skogarbeider enkemann). Døde av tæring. I kirkebøkene står "Holte" oppgitt som bosted. Regner med at det menes Holte pleiehjem da familien tidligere hadde bodd der den kortere periode. Noe stemmer imidlertid ikke her: Han oppført som enkemann, men kona døde et halvt år senere. Hun står oppført som gift. Tov døde av tæring

Tov Jonsen Kåsa

07. juni. Karen Marie Olsdatter Ødegaard, enke. Født 1851, Haugen Tørdal. Døde av hjertelammelse.

11. juni. Gunhild Pedersdatter Bakkene, enke. Født 1830, Lia i Tørdal. Døde av lungebetennelse.

Tidligere bosted, Portil:

                   

28. august. Ingeborg Andrea Gunnarsdatter, ugift tjenestepike. Født Flaatlia, 1884. Står død på Holte, antar det er fattiggården. Døde av tæring.

02. november. Gunhild Marie Olsdatter, ugift. Født Øygardsdalen, 1824. Også her er Holte notert som "dødssted", antar det er fattiggården. Døde av aareforkalkning.

17. november. Amund (Anund) Hansen Aakre. Født 1839 Gjerstad. Yrke rentenist, gift. Litt rart han var på fattiggården, men var det trolig for å få pleie. Døde av hjerneslag.

 

forrige     neste