Antall personer registrert på bostedet: 36

Navn Familie-stilling Sivil-stand Yrke Fødselsår Fødested Etnisitet
Halvor Halvors. hf g fattiggaardsbestyrer 20.12.1880 t
Anne Halvorsd. hm g fattiggaardsbestyrerinde 13.05.1883 t
Alenda Halvorsd. d ug Skolebarn 24.10.1903 t
Hilda Halvorsd. d ug 10.12.1905 t
Halvard Halvors. s ug 29.05.1908 t
Tor Halvors. s ug 07.07.1910 t
Olete Halvorsd. tj ug hus og fjøsstel 22.04.1892 t
Elef Ols. Sæterud Forpleies for kommunens paa fattiggaarden Holte e 1825 Seljord
Barbro Nilsd. Forpleies for kommunens paa fattiggaarden Holte ug 1839 Lunde Telemark
Mari Eriksd. Forpleies for kommunens paa fattiggaarden Holte ug 1864 Sannikedal
Edvard Fredriks. Forpleies for kommunens paa fattiggaarden Holte ug 17.11.1897 t
Peder Klaus. Solid Forpleies for kommunens paa fattiggaarden Holte ug 1835 t
Kari Gundersd. Forpleies for kommunens paa fattiggaarden Holte ug 1856 Lunde Telemark
Aslaug Jørgensd. Forpleies for kommunens paa fattiggaarden Holte ug 1861 t
Andrea Toline Anundsd. Forpleies for kommunens paa fattiggaarden Holte ug 1870 t
Margit Larsd. Forpleies for kommunens paa fattiggaarden Holte ug 05.04.1903 Kristiania
Klaus Svends. Forpleies for kommunens paa fattiggaarden Holte ug 1839 Gjerestad
Olav Torbjørns. Forpleies for kommunens paa fattiggaarden Holte ug 1881 t
Jakob Gabriels. Forpleies for kommunens paa fattiggaarden Holte ug 1829 Dalerne Ekersund
Andreas Johns. Forpleies for kommunens paa fattiggaarden Holte e 1831 Lunde Telemark
Anne Larsd. e Forpleies for kommunens regning paa fattiggaarden Holte 1821 Kviteseid
Tor Mortens. ug Forpleies for kommunens regning paa fattiggaarden Holte 1886 t
Anund Torbjørns. e Forpleies for kommunens regning paa fattiggaarden Holte 1835 t
Ingeborg Olsd. ug Forpleies for kommunens regning paa fattiggaarden Holte 1829 Nes Telemark
Torberg Torstensd. ug Forpleies for kommunens regning paa fattiggaarden Holte 1840 Nissedal
Kirsti Anundsd. ug Forpleies for kommunens regning paa fattiggaarden Holte 1843 Kviteseid
Aslaug Storbukaas e Forpleies for kommunens regning paa fattiggaarden Holte 1827 t
Ingeborg Terjersd. ug Forpleies for kommunens regning paa fattiggaarden Holte 1823 t
Ingeborg Halvorsd. ug Forpleies for kommunens regning paa fattiggaarden Holte 1836 Nissedal
Jørgen Knuts. g Forpleies for kommunens regning paa fattiggaarden Holte 1830 t
Else Olsd. g Forpleies for kommunens regning paa fattiggaarden Holte 1835 t
Karine Halvorsd. ug Forpleies for kommunens regning paa fattiggaarden Holte 1844 t
Torbjørn Hans. e Forpleies for kommunens regning paa fattiggaarden Holte 1824 Bø Telemark
Kari Sørensd. e Forpleies for kommunens regning paa fattiggaarden Holte 1835 t
Torberg Halvorsd. e Føderaadskone 26.11.1829 t
Andrea Torsd. e Syerske 06.12.1862 t