Her følger en oversikt over personer som døde ved Holte pleiehjem årene 1903 og 1904. Oversikten sier imidlertid ingen ting om hvor lenge vedkommende person/personer hadde opphold på stedet:


1903:

30 januar. Asgjerd Gurine Tjostolfsdatter . Ugift fattiglem, født 1839 Lensegrav. Døde av magekreft.

11. februar. Karen Marie Eriksdatter, ugfit fattiglem. Født 1845, Gjerestad. Døde av lammelse.

10. mars. Laura Johanne Larsdatter, født 1901 Skjelbrei. Datter til skogarbeider Lars Eskilt, født 1901 Skjelbrei. Døde av hjernehinnebetennelse.

17. april. Hans Pedersen Lauvtangen, gift fattiglem. Født 1824, Dalene Voje. Døde av rosenfeber. 

24. april. Paus (?) Knutsen Juklerød. Født 1821 Juklerød, enkemann fattiglem. Dødsårsak ikke oppgitt.

02. mai. Boel Olsdatter Holte. Ikke oppgitt fattiggård, men antar. Ugift arbeiderske, egne midler. Født 1835 Tørdal . Døde av svulst i mage.

10. mai. Astrid, datter til bestyrer Knut Dale. Døde av "kighoste".

29. mai. Mariken Ellevsdatter Holte, ugift fattiglem. Født Heldal, 1822. Dødsårsak ikke oppgitt.1904:

08. januar. Sofie Halvorsdatter Lussis (?) Enke fattiglem. Født omkring 1820 i Bø/Telemark. Døde av tuberkoluse.

04. februar. Aaste Helene Jørgensdatter Holte. Ugift fattiglem. Født Reiersdalen 1851. Dødsårsak ikke oppgitt.

02. april. Gurine Jørgensdatter Vraalstad. Ugift fattiglem, født 1826 Løite under Vøllestad. Døde av magekreft.

16. juli. Gunder Ellefsen Bjørndalen, enkemann fattiglem. Født Haug under Tørnes, 1822. Døde av alder og kolerine.


forrige     neste