Her følger en oversikt over personer som døde ved Holte pleiehjem fra 1900 til 1902. Oversikten sier imidlertid ingen ting om hvor lenge vedkommende person/personer hadde opphold på stedet:


1900:

25. februar. Husmannsenke Ingeborg Knutsdatter, født 1811 Fyrisdal. Døde av alderdomssvakhet (kræft er strøket over).
 
04. oktober. Karen Anna Pedersdatter, enke fattiglæm. Født 1810 i Lunde. Døde av magekreft.
 
09. desember. Gunhild Marie Olsdatter. Gift med fattiglem, mulig Ole Osmundsen(?). Gunhild ble født i 1826. 


1901:
 
21. januar. Fattiglem Asbjørn Larsen, født 1825 Haug under Tørnes. Døde av slag.

05. juni. Fattiglem Johannes Knutsen, født 1837 i Kvitseid. Døde av tæring.

25.april. Ingeborg Torvildsdatter. Født 1821, Melås u. Singusdal. Døde av alderdom.

1902:

10 mai. Pige Marie Gunnulfsdatter Holte. Yrke; Drangedal fattigvesen. Født 1837, Lunde. Plassen kalt Drangedal fattiggård. Dødsårsak var bronkitt.

11. november. Kristen Knudsen Halvfardalen, gift fattiglem. Født 1829, Stedalen. Døde av nyresykdom.

12. november. Ingeborg Frantsdatter, ugift fattiglem. Født 1824 (Værsbekk?) Tørdal. Døde av alderdom.

21. februar døde følgende person på Holte, ikke spesifisert fattiggård men jeg antarat det menes: Tone Knudsdatter, enke fattiglem. Fattiglem er strøket over og nå står "egne midler". Født 1815, Bjerkset. Døde av alderdom.

 

forrige     neste