Her følger en oversikt over personer som døde ved Holte pleiehjem fra 1896 - 1899. Oversikten sier imidlertid ingen ting om hvor lenge vedkommende person / personer hadde opphold på stedet:


1896:

01. juli. Karen Helene Tellefsdatter. Født 1815 i Kragerø. Trolig kalt Helline ved tellingen 1865.

14. august. Tor Amundsen eller Anundsen. Enkemann. Født 1815, mulig Lauvstad. Døde av alderdom.


1898:

22. juni. Husmand Anund Aslaksen Haugen, gift. Født 1837, Ødegaarden (?) under Fosstveit. Døde av en nyresykdom.


1899:

22. januar. Karl Magnus Færgren (??). Gift fattiglem. Født 1835 i Sverige. Døde av tæring (tuberkulose).

 

neste