Knud Jensen Stemmen:

I år 1841 ble Upsal kjøpt av Knud J. Stemmen. Han bodde der aldri selv, men kjøpte som formål at hans sønn John Knudsen Stemmen senere skulle overta. Knud kjøpte også Grønnøy i Toke, dette til sin andre sønn - Jens Jørgen (født 1871). På Upsal startet Knud arbeidet på en gård sterkt preget av forfall.

Knud J. Stemmen er best kjent de som såkalte "gamleklokkeren". I sitt klokkervirke bodde han på Stemmen nær Drangedal sentrum. Sine gamle dager tilbrakte han på Evja, der han også døde.

Bildene under viser Upsal, Grønnøya (Grønnøen) og Evja:


Knud ble født i 1782. Han var både klokker, skolelærer og kirkesanger. 13. september 1812 giftet han seg med Margrethe Jørgensdatter Tørnes. Hun var født år 1778. Margrethe ble husket som en stor og kraftig dame: Hun var kokke på prestegården da de giftet seg. Sammen fikk de fem barn, to av disse var sønner (omtalt ovenfor).

"Gamleklokkeren" var sønn av Jens Knudsen (Bråten under Østre Straume) og Mari Trulsdatter Moland. Foreldrene giftet seg i år 1770, født henholdsvis 1742 og 1750. Paret fikk ni barn, men ikke alle levde opp. Knud Jensen Stemmen var nummer fem i søskenflokken. I følge gamle skrifter var Knuds foreldre fattige. Han vokste således opp under dårlige kår. Vi kan også lese "faren var vanfør, so vesle Knud tidlig måtte vere med faren at skogen og bere øks".

Som tidligere nevnt bodde aldri Knud selv på Upsal, han eide stedet kun fire år. I 1845 overdro han gården til sønnen John, som flyttet dit med familie. John er bedre kjent som John K. Upsal. Han la igjen betydelig historie etter seg på plassen.

Arbeidsplassen til "gamleklokker" og kirkesanger, ute og inne:
"Gamleklokkerens" barnebarn, Knut J. Upsal, beskrev på sine gamle dager sitt første kirkebesøk. Han mente selv at han var i treårsalderen da han for første gang skulle på høymesse i Drangedal kirke. Og nettopp i disse dager var det at hans farfar virket som klokker. Barnebarnet husket at hans far pekte på klokkerstolen for å vise ham bestefaren. Den unge gutten beskrev sin bestefar som "svært gammel og grå". 

Stemmen, også kjent som "Klokkergården" i Drangedal sentrum:

I 1924-utgaven av Drangedalssoga kan vi lese en del opplysninger om klokker Knud Jensen. Det står at Knud var den første drangedøl som ble klokker i bygda, innsatt år 1812. Før dette virket han som "skoleholder" noen år. Knud var kjent for fin sangstemme. Bispen i området hadde uttalt at han var den beste klokkeren til å synge i hele bispedømmet. Det sies at da han sang på gravplassen i Drangedal, kunne de høre ordene helt til Solberg.

Knud var også en belest person. Som ung arbeidet han mye med selvstudium i perioden 1804 - 1810. Av sine lærere fikk han de beste skussmål. Personlig var han liten av vekst. Tross opphav i trange kår, greide han å bygge seg opp til en mektig og rik mann i bygda. Det sies også at han var svært gjerrig. Da som nå; når noen blir rike er det ofte på bekostning av andre. Knud var ikke noe unntak i så måte. Om fordringer ikke ble innbetalt i tide, ble dette gjerne besvart med ulike trusler.


Under: Drangedal kirke og klokkerens gravsted.

Folketellingen året 1865 viser Knud og kone bosatt på Evja. Den gang beskrevet som Evjen:

Navn Familie-stilling Sivil-stand Yrke Fødselsår Fødested  
Knudt Jensen g Føderaadsmand afsk. Klokker 1782 Drangedal
Margrete Jørgensdatter hans Kone g 1779 Solums Prgj.

Knud Jensen Stemmen døde 2. januar 1870, 88 år gammel.

Tilbake

Tilbake til startsiden