Skilbred 2012:


Ellings foreldre het:

Klaus (Claus) Stiansen (under) og Asborg Pedersdatter (Kurdøla, Sannidal).Deres barn:

Karen Maria, født 30. mars 1844 - død 31. mars 1853 (bare ni år gammel)
Stian, født 22. januar 1847 - død 24. juli 1867 (bare 20 år gammel)
Peder, født 20. april - gift med Laurentze Janette Olsen, Kragerø. Paret fikk fire barn
Elling, født 22. januar 1852 - gift med Else Marie Jensdatter Grønøen
Karen Maria, født 25. oktober 1854 (døde trolig ung, som sin navnesøster - den førstefødte)

Folketellingen fra 1865:


                                     
Elling giftet seg altså med Else Marie 18. juni 1878. Men forut for dette hadde Elling allerede et barn. Det blir Coras halvsøster. Som 22-åring ble han far til en jente; Ingeborg Helene Ellingsdatter Skilbred (født 27. oktober 1873). Barnets mor het Ingeborg Olsdatter fra Sauherad. Hun var da 45 år gammel (født 16. desember 1828 - død 18. februar 1884). Datteren var dermed bare 10 år da moren døde. Hun flyttet til mors bror som bodde i Drangedal.

Datteren Ingeborg Helene ble født 27. oktober 1873 (Holt/Tvedestrand). Dåpsattest sees under:Da far Elling emigrerte til Amerika var datter Ingeborg Helene ni år. Hennes mor døde to år senere (1884). Ingeborg Helene døde selv i en alder av 80 år, 22. august 1953.

Området rundt Skilbred: