Cora Hansen (25. mars 1899 - 18. april 2012):


25. mars 2012 fylte Cora Hansen den imponerende alder av 113 år. Hun så dagens lys i 1899, og var - ved sin død - eneste nålevende canadier født på 1800-tallet.


Bildet over er tatt i forbindelse med hennes 111-års dag. Jeg fikk det tilsendt av lokalavisen Medicine Hat News (fotograf Emma Bennett).

Årsaken til at jeg personlig har viet henne stor interesse, har to forklaringer. Cora Hansen har sitt opphav fra Drangedal, begge hennes foreldre utvandret derfra. For det andre har hennes forfedre direkte link til gården Upsal ,stedet hvor jeg bor i dag.

Gamleklokkeren:
For å forstå familierøttene til bygda, må vi spole kalenderen noe tid tilbake, til de dager da "gamleklokker" Knud J. Stemmen vandret rundt innenfor kommunegrensene. Gamleklokkeren lar lagt igjen betydelig historie etter seg. Familiemessig var han Cora Hansens oldefar.

Under; Drangedal kirkegård og Klokkergården/Stemmen vinteren 2012.


Knud J. Stemmen ble født 2. februar 1782. Han vokste opp på husmannsplassen Bråten under Østre Straume. Hans far ble betegnet som "vanfør" noe som gjorte at Knud tidlig måtte ta del i det daglige virket. Men tross vanskelige oppverkstkår, Knud  utviklet seg til å bli en mektig mann i Drangedal.

Bråten i dag:


Titlene han benyttet var både klokker, kirkesanger og lærer. I 1812 giftet han seg med Margrethe Jørgensdatter Tørnes. Paret fikk fem barn:

Maren - født 22. juni 1813, gift med Søren Gundersen Skilbreddalen
Marte Jørgine - født 08. november 1814, gift med Knut Olsen Y. Vefald
Jens Jørgen - født 06. mars 1817, gift med Else Cathrine Olsdatter Y. Vefald
Anne Margrethe - født 14. mai 1819, gift med Zakarias Abrahamsen - Østre Tveten, Bamble
John - født 06. september 1823, gift med Kirsti Larsdatter Naas

På 1840-tallet kjøpte klokkeren både Upsal og Grønnøya på Toke. Disse fordelte han mellom sine to sønner slik at John fikk Upsal, Jens Jørgen Grønnøya (skrevet Grønnøen den gang). I denne historien er det familien på Grønnøya vi skal følge videre. Jens Jørgen (født 1817) giftet seg med Else Cathrine Olsdatter Vefald (født 1818). De fikk ni barn i perioden 1841 til 1858.

Under til venstre; Else Cathrines dåpsattest - til høyre; Jens Jørgens attest:


Under; Upsal til venstre - Grønnøya til høyre:


Før turen går videre, skal vi se litt på barna til Else Cathrine og Jens Jørgen (kun grove trekk):

Knud - født 6. mars 1841
Ole - født 15. april 1843
Anne - født 9. mai 1845
Jørgen - født 11. juni 1847
John - født 28. september 1849
Jens - født 27. september 1851
Margrethe - født 8. januar 1854
Else Marie - født 8. mai 1856
Ole Bjørn - født 22. desember 1858

Tre år gamle Else Marie er ikke viet egen link, da det er henne vi skal ha med oss videre i denne historien.

År 1859:
Dette året skulle bli katastrofalt for familien på idylliske Grønnøya. Epidemien "blodsotta" herjet, og familien ble hardt rammet. Først døde mor, som Drangedals første epidemioffer. Deretter døde far Jens Jørgen. Samtidig som barneflokken ble redusert fra ni til syv (Ole og Ole Bjørn døde).

I anledning Jens Jørgens begravelse hadde bror John K. Upsal skrevet følgende dikt - klikk  

År 1866:
Også dette året skulle by på store forandringer for mange medlemmer av barneflokken. Eldstemann Knud døde 28.oktober, bare 25 år gammel. Fem dager tidligere, 23. oktober hadde eldste søster Anne giftet seg med Aasold Gundersen. 22. juli fikk broren Jørgen en datter utenfor ekteskap. Han var da bare 19 år. Samme vår hadde brødrene John og Jens forlatt Upsal i Drangedal til fordel for et nytt liv ved Kjølebrønn i Sannidal.


Else Marie, senere mor til historiens hovedperson, var altså nest yngste medlem av Grønnøya-familien. I kjølvannet av foreldrenes død, ble barneflokken splittet. Hun havnet hos tante Anne Margrethe i Bamble. Nærmere bestemt Tveten Østre, gården Langmyr.

Ved folketellingen i 1865 ser vi at Else Marie er oppført som fosterdatter hos tante og onkel:Hos fosterforeldrene ble hun boende helt til giftemålet med Elling Clausen Skilbred. Hun var da 22 år gammel, han 26.

Deres vigselsattest, 18. juni 1878:


Litt om ektemann Elling Clausens familie

Etter å ha bodd både på Juklerød og i Kragerø, bestemte det unge paret seg for å søke lykken i Amerika. De forlot hjemlandet med den nye dampbådet M/S Hekla, 11. juli 1882. Båten ankom New York 26. juli samme år. Med seg over sjøen hadde de sønnene Jens og Claus. Datteren Asborg var død.

Juklerød 2012, og emigrasjonsattesten fra 1882 der Elling står oppført nederst:


Høsten 1882 flyttet ekteparet til Norman County, Minnesota. I tidsrommet 1883 til 1896 fikk de seks nye tilskudd i familien. Året 1898 reiste de videre til Clearwater County (Minnesota). Det var der Cora ble født, 25. mars 1899 - dette som siste medlem i barneflokken på ti. Familiens endestasjon ble Alberta, Canada i år 1912.

Else Marie døde 17. april 1921, 65 år gammel. Mannen Elling døde ni år senere, 20. september 1930. Han ble 78. Begge er gravlagt på Rainy Hill Cementery - Iddesleigh/Alberta.

Cora i voksen alder:
Som 35-åring giftet hun seg med Richard Hansen, sønn av Jørgen Hansen og Petreine Rasmussen. Sammen fikk de datteren Eleanor. Ektemannen var dansk, født 4. februar 1905 i Ballerup / Sjælland. I 1972 flyttet paret til Elkwater / Alberta, men Richard døde bare tre år senere. Av etterkommere har de en datter, to barnebarn og ett oldebarn.

Hennes siste adresse ble Valleyview Care Center i byen Medicine Hat, Alberta. Datoen viste 6. desember da Cora Hansen ble Canadas eldste person, 112 år gammel. Hun hadde da levd i tre ulike århundre, og oppnådd betegnelsen superhundreåring. Begrepet benyttes om personer fylt 110 år eller mer.

Alderen preget etter hvert. Siden våren 2011 var hun sengeliggende. Helsetilstanden ble redusert, hun var døv og nesten blind. Cora forklarte sin høye alder med Gudstro og sunne levevaner.

Medicine Hat (Foto: Wikipedia), Cora fotografert av Emma Bennett:


Søndag 25. mars 2012 fylte damen med aner direkte til Drangedal den utrolige alderen 113 år. Til sammenligning ble Norges eldste person 112 år og 61 dager. Det var Maren Bolette Torp (1876-1989). I tillegg til å være Canadas eldste, har Cora Hansen dermed overgått alle nordmenn i levealder.

Lokalavisen i hennes nærmiljø, Medicine Hat News, sendte meg bildet av henne (over). Det ble foreviget i forbindelse med 111-årsdagen, to år tidligere.

Cora og ektemannen skal ha besøkt Norge i 1973. Hvor de var, vites ikke.

18. april 2012 døde hun, da som 8. eldste canadier som har levd. Før hun døde, rakk hun - i seks dager - å stå på listen over verdens ti eldste nålevende personer. Begravelsessermonien fant sted fra Saamis Memorial Funeral Chapel, 24. april klokken 14.00 (lokal tid).

Som tidligere nevnt hadde Cora ni søsken. To av disse, Jens Jørgen og Claus Stefanus, ble født i Drangedal. Sammen med to andre brødre, Arnt Magnus og Edvart Christian, ble de gravlagt i Gowan, Saskatchewan. Her vises kirkegård og steiner.


Tilbake