Grønnøya 2012

Ole Bjørn ble født 22. desember 1858.
 
Da foreldrene døde av blodsotta sommeren 1859, ble syv måneder gamle Ole Bjørn også smittet. Foreldreløs forlot han Grønnøya for å bli ivaretatt av nære familiemedlemmer (jeg vet ikke hvem), men han døde. Samme dagen døde også storebror Ole (1843-1859). Han var satt bort til andre slektninger. 
 
Brødrene ble begravd sammen. 

Tilbake