Grønnøya 2012

 
John ble født 28. september 1849. I forbindelse med blodsotta i 1859 kom han til Upsal, der han onkel John K. Upsal med familie var bosatt. Syv år senere, i 1866,  flyttet han sammen med denne familien til Mørland i Sannidal. 

Under; Upsal og Mørland:


21 år gammel forlot han Norge sammen med sin bror Jens. Ferden bar til Amerika. Tidspunktet var våren 1870. Jørgen, deres bror, hadde reist året før - og de møtte ham i Leland Minnesota. Der ble de værende frem til neste sommer. Deretter gikk ferden videre vestover til Rice fylke (grevskap), Minnesota.

To år senere, våren 1872, gikk reisen igjen vestover sammen med Håkon Benson og frue. De ble begge utstyrt med et tospann okser og dro vestover "etter land". Etter en periode på tre uker, samt en rekke problemer, kom de til Norman County - byen Fossum. 

Samme høst, 28. september 1872, giftet John seg med Amalia Larson. Hun hadde ankommet stedet året tidligere sammen med sine foreldre. Ekteparet fikk åtte barn, men ett av disse døde.  De andre ble værende hjemme for å hjelpe sine foreldre med å drive den store farmen.

John og Amalie var de første som giftet seg her på stedet. Giftermålet foregikk i Grønøens eget hus. Ledet av pastor K. Bjørgo, som på samme tid forrettet der. Under denne gudstjenesten ble også de første barna i menigheten døpt; Henry L. Aamoth, Karen Hanson og Nils J. Nelson.

John, som benyttet etternavnet Grønøen, ble 90 år gammel. Han døde 5. mai 1940 og er begravet på East Rice Cementery, Flom Township.
Tilbake