Grønnøya 2012

Ole ble født 15. april 1843.
 
Da foreldrene døde av blodsotta sommeren 1859, ble også 16-årige Ole smittet. Foreldreløs forlot han Grønnøya for å bli ivaretatt av nære familiemedlemmer (jeg vet ikke hvem), men han døde. Samme dagen døde også lillebror Ole Bjørn (1858-1859). Han var satt bort til andre slektninger. 
 
Brødrene ble begravd sammen. 


Tilbake