Grønnøya 2012
 
Jørgen ble født 11. juni 1847. Det kan se ut som om også han ble "omplassert" i en periode etter at foreldrene døde, men han var iallefall tilbake på Grønnøya i 1865. Da
står han oppført i manntallet som tjener hos sin bror.

Året etter, i 1866, får han datteren Jørgine (født. 22. juni) med Aase Maria Ellefsdatter Kiil, Kaasene under Nesland. Jørgen var da 19 år, Aase Marie 29. Datteren ble født
utenfor ekteskap. 

Tre år senere, i 1869, emigrerer Jørgen til Amerika. Hans datter, Jørgine, ble værende i Norge, men som 22-åring reiste også hun "over there".  Der giftet hun seg med en nordmann, og fikk mange etterkommere. Ett av hennes barn, Lillian, oppnådde en anseelig alder - 100 år. Hun besøkte Norge som 80-åring. Hun hadde visstnok lært norsk av sine foreldre.  

Tilbake