En vårnatt i lysfellen (17 - 18 april 2010):

Fra venstre; Variabelt seljefly, Buemerket seljefly - to fargevarianter, Brunbåndet seljefly, Tverrlinjet seljefly:

Fra venstre; Grått kappefly, Gaffelkappefly, Brunt kappefly, Agonopterix heracliana, Vårhalvspinner:Fra venstre; Lurvefly, Eikelurvemåler, Bjørketungemåler, Leddvedtungemåler, Brun rosemåler:

Tilbake


Foto: Kjell Tore Vogsland