Kongleglansvikler (Cydia strobilella). Ikke noen sjelden sommerfugl dette. Likevel er det ikke ofte man ser den, da arten har
tilhold oppe i gamle grantrær. Bildene er tatt 31. mai 2009.

 

Tilbake

 

Foto: Kjell Tore Vogsland