Gyvelmåler (Chesias legatella). Svært sjelden sommerfugl, bare påvist enkelte steder i landet. Bilder tatt 9. oktober 2008.

Tilbake

 

Foto: Kjell Tore Vogsland