Bøkesigdvinge (Watsonalla cultraria):

Sjelden og rødlistet art, observert fåtallige ganger i Norge. Bildene er tatt ved Larvik / Vestfold 12. mai 2012.

Artikkel

Tilbake til bildeserien

Til startsiden

 

Bak kameraet: Kjell Tore Vogsland