Brungult neslefly (abrostola triplasia):

Denne sjeldne sommerfuglen havnet i min lysfelle natten til 4. juli 2012. En ganske uvanlig art skal man tro ekspertene. Brungult neslefly har rødlistekategori EN, "sterkt truet".


Utseende:

Sommerfuglen oppnår et vingespenn fra 32 til 36 millimeter. De synlige vingene har et mørkegrått midtfelt, svarte tverrlinjer med rødbrune skygger. Arten er fullt mulig å forveksle med grått neslefly. Den skiller seg ved at den indre mellomlinjen er kraftig bøyd, samt den gulaktige fargen.

Forvekslingsart; Grått neslefly (Abrostola tripartita):


Forekomst:

Brungult neslefly er en sjeldenhet her i landet. Den ble funnet noen ganger på begynnelsen av 1900-tallet. Det er trolig at arten hadde fast forekomst rundt Oslofjorden, samt nedover kyststripen til Rogaland fylke. I 1969 dukket den opp Grimstad, Aust-Agder. Etter dette forsvant arten igjen, inntil den ble "gjenoppdaget" i Kristiansand, Vest-Agder, mange år senere. I år 2000. I nyere tid er brungult neslefly observert flere ganger sør i landet, langs kyststripen. Imidlertid dukket den opp i min lysfelle, langt inne i Telemarks skoger - 4. juli 2012. 

Utenfor Norges grenser finnes arten i Skandinavia, men den er i tilbakegang både i Sverige og Finland. Ellers finnes den i Europa, øst mot Japan og Kina. Den skal også være påvist på det Afrikanske kontinent.

Levevis:

Larvens næringsplante er stornesle. Dette betyr at sommerfuglen finnes nær denne, fortrinnsvis på noe fuktige områder. De voksne individene flyr om natten. Dette i perioden fra slutten av juni til september måned. Larvene, som er hårløse, grønne med lysere tegninger, har sin levetid fra juli til september / oktober. Puppen overvintrer.

Stornesle (Urtica dioica):


Rødliste:

Sommerfuglen har fått rødlistekategori EN, "sterkt truet". Trusselfaktoren skal være endringer i landbruket. Imidlertid skal det være usikkert om dette alene er årsaken til til artens tilbakegang.

Brungult neslefly tilhører familiegruppen nattfly ( Noctuidae).

 

Tilbake

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

.