Sommerfugler har vært min store lidenskap gjennom hele livet. Hvert år, siden digitalkamera og internett kom, har jeg drevet aktiv fangst i perioden mars til november. Dette i håp om å kunne få avbildet nye arter. Lysfelle og håv er viktige virkemidler.

Artene jeg observerer blir registrert på følgende nettsted:

Klikk her

Fotografering av sommerfugler:

Av og til får jeg spørsmål om hvordan jeg fotograferer sommerfugler. Det er nok mange måter å gjøre dette på, men da spørsmålene er personlige vil jeg legge vekt på metodene jeg selv anvender.


Her i landet finnes noe over 2000 ulike sommerfuglarter. Omkring 95 prosent av disse er nattaktive. Det er forskjellige måter å observere sommerfugler. De dagaktive kan iakktas via turer i skog og mark, jordbruksområder m.m., mens de nattaktive er vanskeligere å observere. Da benyttes bla. lysfeller, dette fordi mage av artene tiltrekkes lyskiler.

Eksempler på dagaktive sommerfugler, disse er gjerne fargerike og iøyenfallende. Fra venstre; Ildgullvinge, Vårblåvinge, Ospesommerfugl, Skogringvinge og Klipperingvinge:
 

Håving og lysfelle:

Utstyrt med håv er det mulig å fange arter som verken er iøyenfallende eller som oppsøker lyskilder. Sommerfuglfangst med håv kan foretas på alle tider av døgnet, dog har jeg selv best erfaring på ettermiddag/tidlig kveld. Lysfellen virker best i mørke nattetimer, gjerne overskyete og fuktige netter. Det finnes også andre fangstmetoder, bl.a. sukkerlokking, men dette har jeg foreløpig minimal erfaring fra.

Under er håven aktiv i Øst-Finnmark sommeren 2009, datter Hanne er avbildet. Håven var her mest praktisk for å holde aggressive mygg på avstand, men et par nye arter ble det. Til høyre er lysfellen aktivisert, en sommernatt i august 2011:


Lysfellen tar jeg i bruk tidlig i sesongen, allerede mens det enda er litt frost i vårnatten. Under vises et lite utvalg av de første artene:

Buemerket seljefly, Fiolett vårfly, Lurvefly, Leddvedtungemåler og Vårspinner:


Hver art har sin egen flyvetid. Midt på sommeren er, blant annet, disse aktuelle for lysfellefangst:

Liten- og Stor snabelsvermer, Ligustersvermer (vår største sommerfugl) , Kjempebladmåler, Kveldpåfugløye og Løvtredreper:

På ettersommeren dukker, blant annet, disse opp; Høstlærfly, Hvitribbet åkerfly, Eikeflikmåler, Skogkvistfly og Gulringet åkerfly:


Etter at frost og kulde har inntatt landet, tiltrekkes atter nye arter lyskilden. Under vises et lite utvalg:


Uavhengig av årstider er det alltid artig at sjeldenheter kommer innenfor kameralinsens rekkevidde. I løpet av de siste årene har også jeg fått sådanne. Under vises et utvalg:

Fra venstre, Gyvelmåler, Karminprydvikler, Agonopterix alstromeriana, Karminspinner og Slåpetornstjertvinge:


Sjeldenheter eller ikke, dette er i alle fall en sunn hobby som absolutt anbefales. Med det store artsutvalget som finnes i Norge, er det like spennende hver morgen lysellen sjekkes. Like spennende er det også hver gang jeg foretar en spasertur med hår og kamera. Spenningen stiger ekstra hver gang nye lokaliteter utforskes. Da jeg selv bor midt i et skogsområde, er alltid høyfjell og kyststripe utfordrende.


 

Tilbake