Kjempelavspinner (Lithosia quadra):

Hjertet banket noen raske slag da jeg oppdaget denne sommerfuglen i lysfella, tidlig på morgenen 17. august 2012. Jeg forstod at dette måtte være litt spesielt.


Helt umiddelbart visste jeg ikke noe artsnavn, men en rask kommunikasjon med boka "Norges sommerfugler" gav svar.
Kjempelavspinner er en sjelden art her i kongeriket. Den er bare observert en håndfull ganger tidligere. Et par tilfeller på 1800-tallet, sist i 1956 og 2008. Sommerfuglen har sitt opphold lengre sør i Europa, samt Asia, Kina og Japan. År 1938 skal ha vært et toppår for ekspandering av arten, men det foreligger ikke registreringer for at eksemplarer nådde Norges grenser den gang.

Kjempelavspinner, tidligere omtalt som stor lavspinner:


Kjempelavspinner (Lithosia quadra) tilhører familiegruppen bjørnespinnere (Arctiidae). Vingebredden varierer fra 38 til 56 millimeter. Kjønnene er ulike, hunnen har to svarte flekker på forvingen. Det betyr at det avbildede eksemplaret (over) er en hann.

Der arten har sitt naturlige leveområde, trives den best ved gamle trær i parker. I tillegg finnes den i moden løv- og blandingsskog. Flyvetiden er månedene juli og august. Arten er nattaktiv.

Formering:

Hunnen kan legge opptil 250 egg, dette direkte på næringsplanten - eventuelt i barksprekker. Eggene kommer vanligvis i mindre grupper. Larvene blir opptil fire centimeter lange. Av utseende er de tynt behåret (hårene er mørkegrå). Kroppen har gulgrønne felt, ryggen har røde flekker. Som artsnavnet tilsier lever larvene på lav, men kan også opptre på friske blader. Larvene er sentvoksende, de overvintrer halvferdige. Våren etter fortsetter de å vokse frem mot et ferdig produkt i juli måned. De eldre larvene er, som de voksne sommerfuglene, vanligvis nattaktive. På dagtid holder de seg gjerne i skjul.

Lav:


Som sommerfuglentusiast er det veldig gøy å møte på slike sjeldenheter, og det er alltid artig med visse refleksjoner. Eksemplaret her har flakset over flere landegrenser; gjennom byer, forbi åsrygger, elver og gatekryss. Dette for å ende i en lysfelle langt inne i de øde Telemarksskogene. Livet kan utarte seg spesielt.

Hjemme hos meg ble den behandlet bra. Grundig fotografert, så sluppet fri. Hvor turen gikk videre, ja det er vanskelig å ha noen formening om. Men om den traff på noen artsvenner på sin videre ferd, er vel tvilsomt.

På Wikipedia står det at sommerfuglarten sorterer under rødlistekategorien DM - "bør overvåkes". Kjempelavspinneren er imidlertid nå fjernet fra denne listen, da dette egentlig ikke er noen norsk art. Dermed har den ikke noen plass i norsk rødlistestatus.

Tilbake